helios.ugent.be – interactieve Linux-omgeving voor studenten

Project: De afgelopen 50 jaar hebben computers een steeds belangrijkere rol gespeeld bij het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, het laatste anderhalve decennium in het bijzonder, en ze zullen dat ook in de toekomst blijven doen. Moderne wetenschappers moeten daarom voldoende computationeel geletterd zijn, aangezien het haast onmogelijk geworden is om competitief wetenschappelijk onderzoek uit te voeren zonder een dergelijke geletterdheid.
Computationele vaardigheden vormen bijgevolg een essentieel fundament voor studenten die we vandaag de dag aan de faculteit Wetenschappen klaarstomen om later competitief onderzoek en ontwikkeling te kunnen uitvoeren op een internationaal niveau. Rekenclusters zijn immers niet langer alleen maar het speelterrein van informatici en computerwetenschappers. Getuige hiervan is de grote interesse in de cursus "Getting Started with High Performance Computing" die binnen het doctoral schools programma van onze universiteit wordt ingericht.

Met de installatie van zijn eigen supercomputer heeft de Universiteit Gent resoluut gekozen om de krachten te bundelen voor het oprichten van een centraal beheerde computerinfrastructuur. Deze rekencluster is echter alleen maar toegankelijk voor UGent onderzoekers en studenten die hun masterthesis afwerken, waardoor onze andere studenten – wetenschappers in wording – voorlopig geen gebruik kunnen maken van een dergelijke infrastructuur om zich de nodige computationele basisvaardigheden eigen te maken. Om hieraan tegemoet te komen werd helios.ugent.be opgezet (http://helpdesk.ugent.be/account/helios.php), een interactieve Linux omgeving die open staat voor alle studenten en personeelsleden van de UGent.

Contactpersoon: Peter Dawyndt