Pythia – automatisch scoresysteem voor programmeeroefeningen

Project: Onder de naam Pythia werd in 2011-2012 een pilootproject opgestart om de Sphere Online Judge (SPOJ) omgeving als online leeromgeving voor de automatische evaluatie van programmeeroefeningen te kunnen inzetten binnen het opleidingsonderdeel Programmeren (BA1 chemie, BA1 biochemie en biotechnologie, BA1 geografie, BA2 geologie).
Waar de nadruk tijdens de eerste fase voornamelijk lag op het verbeteren van de technische onderbouw van SPOJ voor gebruik in lesomgeving, zullen de ontwikkelingen tijdens een tweede fase (academiejaar 2012-2013) zich voornamelijk richten op het verbeteren van de feedback naar de studenten toe en het verder automatiseren van het evaluatieproces, alsook het uitbreiden van het ecosysteem aan activiteiten rondom het gebruik van de SPOJ omgeving.

De doelstellingen en daaraan gekoppelde taken van de tweede fase van project Pythia worden hieronder opgedeeld in zeven werkpakketten.

  • WP1: gradueel scoren van ingediende broncode
  • WP2: plagiaatdetectie en –preventie
  • WP3: programmeeropdrachten in meerdere natuurlijke talen
  • WP4: interinstitutionele werkgroep Pythia
  • WP5: uitbesteding aan team Sphere Online Judge
  • WP6: opvolgen ontwikkelingen Sphere Online Exercises
  • WP7: videohandleidingen voor computer- en programmeervaardigheden

Contactpersoon: Peter Dawyndt