Proeftuinen met tablet-pc’s in het universitair onderwijs

Project: Tablets zullen ingezet worden, zowel tijdens het gewone lesgebeuren als tijdens practica en werkcolleges. Tablet-pc’s hebben tal van voordelen. De integratie van verschillende functies in één toestel (mini-applicaties, interface voor metingen/sensoren, foto/video-camera, GPS, WIFI,…) waardoor men met één apparaat informatie kan opzoeken, vastleggen en annoteren, experimenteren, gegevens opslaan, analyseren en verwerken, en dit zowel in de les als erbuiten, biedt hierbij een grote meerwaarde.
De volgende toepassingsmogelijkheden voor tablet-pc’s zullen onderzocht worden:

 • integratie van educatieve apps in het leerproces
 • annoteren op documenten/maken van tekeningen/gebruik om bijvoorbeeld experimenten te filmen
 • video-opname en bespreking van microteaching door middel van een tablet-pc' (géén overzetting camera->laptop nodig)
 • gebruik van tablet-pc's tijdens veldwerk (live sensormeting, gebruik GPS-functionaliteit, real-time data mining op het veld,...)
 • gebruik van tablet-pc's tijdens practica (wetenschappelijke rekenmachine/directe verwerking sensormeting)
 • gebruik van tablets tijdens veldwerk (kaarten raadplegen, resultaten van veldwerk dadelijk als GIS-data opslaan, informatie opslaan en dadelijk bewerken...)

De aangekochte tablets zullen gebruikt worden in verschillende opleidingen/ opleidingsonderdelen:

 • SLO-opleidingen van Biologie, Geografie, Chemie, Fysica en Wiskunde
 • Werkcolleges van Organische Chemie
 • Practica Algemene Chemie
 • Practicum Fysische Chemie II
 • Practicum- veldwerk Geografie

Naar aanleiding van dit project werd een "Inspiratiegids tablet-pc's in universitair onderwijs" opgesteld.

Contactpersonen: Pieter De Clercq, Sandra Vangestel