Inzet van weblectures binnen het voorbereidings-feedback model: werkcolleges chemische thermodynamica

Project:Het invoeren van weblectures zal ons toelaten om twee werkcolleges (5 contacturen) te vervangen door extra tijd voor zelfstudie, en één werkcollege voor feedback in verband met de weblectures (2.5 contacturen). Hierdoor kunnen de studenten zelfstandiger (en op eigen tempo) werken en kan er tijdens de contacturen dieper ingegaan worden op details en kunnen de studenten efficiënter individueel begeleid worden.

Het project omvat vijf onderdelen:

  • Selectie van de opgaven.
  • Uitwerking van de scenario’s van de weblectures.
  • Opnemen van de weblectures.
  • Vervangen van 2 werkcolleges door zelfstudie + 1 werkcollege.
  • Evaluatie op basis van feedback van studenten en ervaring van de lesgevers.


In dit project willen we twee van de twaalf werkcolleges – die op dit moment ophangen rond zelfstudie/feedback op basis van het oefeningenboek en de opgaven/oplosstrategieën - vervangen door een combinatie van zelfstudie op basis van weblectures en één werkcollege voor feedback.

Dit heeft verschillende voordelen:

  • We kunnen in hetzelfde tijdsbestek een gelijk aantal oefeningen grondiger behandelen.
  • Het overzicht van de oplosstrategie en het verband met de één-dimensionale oefeningen kunnen beter weergegeven worden.
  • Studenten kunnen op eigen tempo aan de oefeningen werken, kunnen meer gericht vragen stellen en achteraf de oefeningen herbekijken.
  • Studenten gaan beter inzien wat ze niet begrijpen, wat de basis is voor een beter begrip in de gebruikte oplosstrategieën.
  • Studenten gaan meer aangespoord worden om zich grondiger te verdiepen in de één-dimensionale oefeningen.

Contactpersoon: Hens Zeger