Actualiteitsplan: boeiende lessen, leerrijke debatten

Projecttitel: Uitwerking project winnaar Studentenwedstrijd: Actualiteitsplan: boeiende lessen, leerrijke debatten
Vakgroep/Dienst: Logistieke Dienst Onderwijs Faculteit Wetenschappen (WE53)
Promotor: Prof. Paul Matthys
Projectmedewerkers: Pieter De Clercq, Sandra Vangestel

Korte beschrijving van het onderwijsinnovatieproject

Hoewel sommige professoren op regelmatige basis links leggen naar de actualiteit, wordt er soms te weinig aandacht besteed aan recente ontwikkelingen, ontdekkingen en discussiepunten binnen de verschillende wetenschapsdomeinen. Dergelijke “hot topics” zijn niet alleen boeiend, ze wijzen studenten ook op het nut, de toepassingen en de mogelijkheden van de bestudeerde leerstof. Daarnaast maken ze de student bewust van het feit dat wetenschap dynamisch is, dat kennis groeit en ideeën evolueren. Een inzicht dat hen mogelijks aanzet om ook na hun studies de ontwikkelingen binnen hun wetenschapstak verder te volgen. Bovendien kunnen thema’s als klimaatverandering, duurzaamheid, het nut van genetisch gemanipuleerde gewassen, het belang van biodiversiteit… aanleiding geven tot interessante discussies die, wanneer ze op een gecontroleerde manier plaatsvinden, de ideale methode vormen om studenten te leren wetenschappen correct te argumenteren. Een bijkomend voordeel van dergelijke debatten is dat ze de student zinvolle inzichten verschaffen in wetenschappelijke thema’s waarrond een verdeelde publieke en/of politieke opinie heerst.

Doelstellingen van het project + tijdsbesteding

Met het voorliggende projectvoorstel willen wij meer actualiteit brengen in het curriculum van de studenten en tegelijk argumentatievaardigheden en kritisch denken bij de studenten ontwikkelen. De bedoeling is om twee keer per jaar een boeiende spreker uit te nodigen, die in het kader van een of meerdere opleidingsonderdelen een voordracht komt geven.