Communicatieplan Onderwijsinnovatie Faculteit Wetenschappen

Projecttitel: Communicatieplan Onderwijsinnovatie Faculteit Wetenschappen
Vakgroep/Dienst: Logistieke Dienst Onderwijs (WE53)
Promotor: Prof. Paul Matthys
Projectmedewerkers: Sandra Vangestel, Pieter De Clercq

Korte beschrijving van het onderwijsinnovatieproject

Met dit onderwijsinnovatieproject willen we het thema onderwijsinnovatie binnen de faculteit Wetenschappen verder in de schijnwerpers plaatsen. We proberen daarbij de belangrijkste aandeelhouders rond onderwijsinnovatie, de docenten maar ook de studenten, bij dit proces te betrekken. We streven daarbij naar laagdrempelige, participatieve acties zoals een wedstrijd rond onderwijsinnovatie voor studenten en een aantal lunches rond onderwijsinnovatie (Broodje Martinnovatie), waarbij sprekers hun praktijkervaringen rond een welbepaald thema naar voor brengen.

Doelstellingen van het project + tijdsbesteding

Wedstrijd voor studenten rond onderwijsinnovatie “Durf denken, ook over onderwijs”

affiche_a4_wedstrijd_oi_groen_website.jpgDe studenten van de faculteit Wetenschappen worden op speelse wijze uitgedaagd om na te denken over het onderwijs dat ze genieten en mogelijke innovaties voor te stellen. Dit kan betrekking hebben op uiteenlopende thema's zoals didactische werkvormen, evaluatie en toetsing, media en nieuwe technologieën, de ontwikkeling van leermaterialen, curriculumontwikkeling,... Onder de vorm van een wedstrijd worden studenten gevraagd om individueel of in groep een bondig onderwijsinnovatieproject in te dienen. De inzendingen worden door een deskundige jury (KCO-leden) beoordeeld en de 3 beste innovatieve projecten krijgen een prijs. In 2012 werd deze studentenwedstrijd voor het eerst ingericht (bekendmaking winnaars november 2012). De projectvoorstellen van twee van de drie winnaars worden nu ingediend als onderwijsinnovatieprojecten (6 & 7) – er zit dus minstens anderhalf jaar tussen de bekendmaking van de winnende voorstellen en de uitwerking ervan. In november 2013 wordt deze wedstrijd voor de tweede keer gelanceerd (loopt tot april 2014). Indien hieruit ideeën naar voor zouden komen die snel en gemakkelijk implementeerbaar zijn en een directe meerwaarde bieden voor het onderwijs, zouden we ernaar streven deze reeds uit te voeren in de loop van 2014. Om dit te kunnen realiseren wordt een budget van 1000 euro aangevraagd. Indien het project niet uitgevoerd kan worden met een budget van 1000 euro, zal het in najaar 2014 ingediend worden als onderwijsinnovatieproject en (mits goedkeuring) uitgevoerd worden in 2015.

Broodje Martinnovatie

Broodje MartinnovatieOnder de noemer “Broodje Martinnovatie” organiseren we een aantal praktijkgerichte innovatielunches. Hierbij worden actuele thema’s met betrekking tot onderwijsinnovatie behandeld. Ze zijn gericht aan lesgevers binnen de faculteit Wetenschappen en zijn praktijkgericht en laagdrempelig. We streven naar minstens 2 Martinnovatie-lunches in 2014.

Website/Nieuwsbrief

De combinatie van website en nieuwsbrief laat toe op transparante wijze onderwijsinnovatie aan de faculteit Wetenschappen zichtbaar te maken. De webpagina’s vormen een overzicht van de activiteiten/projecten en fungeren daarbij zowel als archief als inspiratiebron. We streven naar een 4-tal nieuwsbrieven in 2014.

Gebruik van nieuwe media voor het bekendmaken van proeflessen aan onze faculteit

Via Cursuscruisen volgen abituriënten, onder begeleiding van een bachelorstudent, een doorsnee lesdag mee in het eerste of tweede bachelorjaar. Zo kunnen ze proeven van enkele lessen uit een wetenschappelijke opleiding op universitair niveau, zien ze de pakketten te verwerken leerstof en de interactie tussen docenten en studenten, en worden ze rondgeleid op de campus. Tot hiertoe werden de studenten hierover geïnformeerd via de UGent-website en flyers uitgedeeld op SID-ins. Om dit initiatief beter bekend te maken bij de leerlingen van het secundair onderwijs willen we experimenteren met nieuwe media (Facebook) waarop een gerichte advertentie geplaatst wordt. Voor een beperkt bedrag kan telkens voor een 3-tal weken voorafgaand aan de herfst- en krokusvakantie geadverteerd worden. Na afloop zal de impact hiervan gemeten worden. Het voorstel komt vanuit het Cursuscruiseteam Fysica & Sterrenkunde, maar kan door alle cursuscruiseteams WE gebruikt worden.