Weblectures: Blended learning in Biosfeer: dieren

Projecttitel: Blended learning in Biosfeer- Dieren
Vakgroep/Dienst: Vakgroep Biologie (WE11)
Promotor: Prof. Wim Bert
Projectmedewerkers: Pieter De Clercq, Sandra Vangestel

Korte beschrijving van het onderwijsinnovatieproject

Camtasia StudioIn het opleidingsonderdeel “Biosfeer: dieren” komen een aantal basisconcepten aan bod die essentieel zijn om dit opleidingsonderdeel te begrijpen. Zo worden de gegevens uit anatomie, systematiek, ecologie en genetica steeds bekeken vanuit een evolutionair perspectief. Hiervoor is wel een grondige en actieve kennis nodig van enkele basisconcepten. Uit ervaring blijkt echter dat studenten deze concepten wel kunnen reproduceren maar niet kunnen toepassen. Zo vormt bijvoorbeeld de classificatie van organismen meestal geen probleem maar deze organismen in een fylogenetische boom plaatsen, wat uiteindelijk belangrijker is, lukt dikwijls niet. Om de actieve kennis van evolutionaire concepten te verbeteren zal in dit project de theorie onmiddellijk gekoppeld worden aan oefeningen. Elk concept zal afzonderlijk worden uitgelegd met behulp van weblectures, wat de student in staat zal stellen op eigen tempo en wanneer hij het wil zich deze concepten eigen te maken. Bovendien zullen in Curios, aansluitend op de weblecture een aantal oefeningen ontwikkeld worden, die specifiek handelen over de weblecture. Door dezelfde concepten steeds vanuit een andere invalshoek aan te bieden kan de student testen of hij effectief inzicht heeft in deze basisbegrippen. Tijdens de les zal dan dieper ingegaan worden op de problemen die studenten ondervonden met de oefeningen.

Doelstellingen van het project + tijdsbesteding

Usb microfoonDe Cel onderwijsinnovatie zal instaan voor de aanmaak van Curios-vragen met feedback, de uitwerking van een leerpad in Minerva en deze nieuwe leervorm evalueren bij docenten en studenten. Na de opnames zal de USB-microfoon in de uitleendienst van de Cel Onderwijsinnovatie terecht komen.

Realisaties

Volgende topics werden ingeblikt tot een weblecture:

  • Wat zijn clades
  • Een fylogenetische boom construeren
  • Apomorfie en homologie
  • Mono- para- en polyfylie

De 4 opgenomen weblectures zijn te bekijken via Minerva door in te tekenen op de cursus met cursuscode "C000705", getiteld "De biosfeer: dieren"