Ontwikkelen 3D-materiaal voor practicum dierkunde

Projecttitel: Ontwikkelen van 3D-materiaal als ondersteuning voor practicum dierkunde
Vakgroep/Dienst: Vakgroep Biologie (WE11)
Promotor: Prof. Dominique Adriaens
Projectmedewerkers: Sandra Vangestel, Céline Neutens

Korte beschrijving van het onderwijsinnovatieproject

3D_dierkunde_1In het anatomische luik van het practicum van “Vertebraten: histologie en vergelijkende anatomie” wordt de basisbouw en de functie van verschillende stelsels (spijsverteringsstelsel, zenuwstelsel, circulatorisch systeem,…) vergeleken bij verschillende groepen Vertebraten.

Tijdens één van deze practica moeten de studenten de schedels van verschillende Vertebraten (knaagdiertype, roofdiertype, hoefdiertype en primatentype) bestuderen en vergelijken. Ze moeten hierbij de verschillende schedelbeenderen van het neuro- en splanchnocranium kunnen benoemen en aanduiden. Om zich voor te bereiden op dit practicum, hebben de studenten de syllabus met tekeningen van de verschillende schedels (vooraanzicht, achteraanzicht, zijaanzicht, bovenaanzicht en onderaanzicht). Het is echter niet evident om op basis van de 2D-tekeningen in de cursus een voorstelling te maken van de verschillende skeletale elementen waaruit een schedel opgebouwd is. Met dit project zouden wij een interactieve 3D-PDF willen genereren die de studenten toelaat om de schedel te laten roteren op het scherm en op deze manier een veel beter inzicht te verwerven in de kennis van de verschillende schedelbeenderen. Met behulp van deze 3D-PDF kunnen de studenten beter voorbereid aan het practicum starten en alle beenderen efficiënter benoemen op de in het practicum aanwezige schedels. Als basis moeten de studenten de schedels van de rat en de hond kennen en hiervan zullen in eerste instantie 3D-PDF’s gemaakt worden. Daarna zullen ter vergelijking 3D-PDF’s gemaakt worden van een schedel van andere grote vertebratengroepen (beenvis, amfibie, reptiel en vogel).

Deze 3D-PDF’s kunnen ook tijdens de hoorcolleges ingezet worden daar er geen extra soft-of hardware vereist is.

Doelstellingen van het project + tijdsbesteding

3D_dierkunde_2Het doel van het project is een interactieve 3D-voorstelling van een schedel te creëren (3D-PDF) die de student toelaat om de verschillende schedelbeenderen in te studeren. Na inscannen van de schedel met een 3D-scanner en het genereren van een surface-model op basis van een surface-scan, kunnen met behulp van het softwareprogramma Rhinoceros markeringen gemaakt worden op het virtuele schedeloppervlak. Om het materiaal toegankelijk te maken voor de studenten (via Minerva), moet er een 3D-PDF van gemaakt worden. Voor de software, die hiervoor nodig is, zouden wij budget willen aanvragen.