Weblectures: Digitaal leerpad

Projecttitel: Digitaal leerpad
Vakgroep/Dienst: Wiskunde (WE01)
Promotor: Prof. Hendrik Van Maldegem
Projectmedewerkers: Gommaar Maes, Tania Van Damme

Korte beschrijving van het onderwijsinnovatieproject

Camtasia StudioDe studenten leren in het kader van het vak Vakdidactiek Wiskunde een digitaal leerpad maken. In het tweede semester ontwerpen de studenten in groepjes van 3 of 4 een digitaal leerpad over een wiskundige leerinhoud uit het secundair onderwijs.

Het digitaal leerpad wordt m.b.v. Xerte ontworpen.

In het leerpad wordt leerstof aangeboden via documenten, powerpoints, geluid- en beeldmateriaal, weblinks, extern oefen- en toetsplatform (Usolv-IT), wiskundesoftware (Geogebra). Het leerpad bevat naast leerinhouden ook oefeningen en toetsen. Oefeningen en toetsen worden op verschillende niveaus aangeboden.

De studenten leren werken met Camtasia Studio voor het opnemen van geluid- en beeldmateriaal. De beelden bevatten o.a. weblectures om theorie, voorbeelden en uitgewerkte oefeningen uit te leggen. Ook het integreren en het gebruik van Geogebra wordt in beeld gebracht via screencasts.

De studenten dienen hun leerpad op het einde van het tweede semester in als project horend bij Vakdidactiek II. Ze presenteren hun leerpad voor medestudenten en vakmentoren.

Doelstellingen van het project + tijdsbesteding

  • Usb microfoonalternatieve didactische werkvorm aanleren
  • de mogelijkheden die digitale leerpaden bieden voor binnenklasdifferentiatie leren benutten
  • de studenten aanmoedigen om ICT-gebruik te implementeren in hun toekomstige lessen
  • de studenten leren werken met opnamemateriaal
  • inzien dat leerlingen verschillende leerstijlen hanteren en via digitale leerpaden hieraan tegemoet komen door leerstof op verschillende manieren aan te bieden (tekst, geluid, beeld)

Realisaties

Volgende leerpaden werden ontwikkel binnen dit project:

Module 1: Wat is statistiek?
http://cage.ugent.be/xerte/play.php?template_id=19

Module 2: Ordenen en grafisch voorstellen van statistische gegevens
http://cage.ugent.be/xerte/play.php?template_id=11

Module 3: Statistische kengetallen
http://cage.ugent.be/xerte/play.php?template_id=15

Module 4: Relatieve frequentie als kans
http://cage.ugent.be/xerte/play.php?template_id=92