Eyes on the sky

Projecttitel: Eyes on the sky
Vakgroep/Dienst: Vakgroep Fysica en Sterrenkunde (WE05)
Promotor: Sébastien Viaene
Projectmedewerkers: Prof. Herwig Dejonghe, Prof. Maarten Baes, Prof. Sven Derijcke, Dr. Mina Koleva, Steven Caluwaerts, Guy Wauters

Korte beschrijving van het onderwijsinnovatieproject

eyesonsky1Het Sterrenkundig Observatorium van de Universiteit Gent organiseert verschillende practica met betrekking tot astronomische observaties. Het grootste deel van de tijd wordt besteed aan het jaarlijkse 2e-bachelor vak “Inleiding tot de Sterrenkunde” waarin studenten tijdens het practicum hun eerste observaties doen.

In zijn huidige vorm zijn de eerste 15 minuten van deze practica vrij onderwijzend. De assistent duidt verscheidene sterrenbeelden en structuren aan en benoemt ze. Om meer interactie met de studenten te bekomen, zouden ze zelf de sterrenbeelden moeten kunnen identificeren en benoemen.

Moderne tablets zijn uitgerust met goed afgestelde sensoren als versnellingsmeters, gyroscoop en GPS. Hiermee zijn ze in staat hun exacte positie en gezichtsveld te bepalen. Astronomische applicaties zoals “The Night Sky” en “Google Sky Maps” maken daar gebruik van om interactief de sterrenhemel weer te geven, aangepast aan het gezichtsveld van de gebruiker.

Als onderwijsinnovatieproject stellen wij voor om het inleidend gedeelte van de practica interactiever te maken door het gebruik van tablets te integreren. Studenten kunnen via bovengenoemde apps dan de zichtbare sterrenbeelden identificeren en meer informatie opvragen. Ze kunnen dan ook zelf objecten kiezen die ze nadien met de telescopen in groter detail kunnen waarnemen.

Doelstellingen van het project + tijdsbesteding

eyesonsky1Met de aankoop van deze tablets doelen wij op een betere interactie met de studenten door ze zelf te laten ontdekken wat er aan de hemel te zien is. We hopen de interesse en leergierigheid te stimuleren door deze moderne manier van onderwijzen.

Bijkomend willen we voor andere sterrenkunde-vakken de mogelijkheden bestuderen om deze tablets te integreren in gevorderde practica. Mogelijkheden hier zijn bijvoorbeeld een snelle weergave van sterkaarten, opvolging van lokale weersfenomenen of het bepalen van geschikte, zichtbare objecten.

Het aantal studenten dat per jaar waarnemingen doet, varieert tussen de 50 en 70. Ze komen in groepen van twee naar het practicum. In de praktijk worden alle heldere nachten die tijdens de werkweek vallen benut in het eerste semester. Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen ook enkele nachten in het tweede semester gebruikt worden.

De observaties gaan dus grotendeels door tijdens het eerste semester, zodat de tablets buiten deze periode terecht zullen komen in de uitleendienst van de Cel Onderwijsinnovatie.