Weblectures: Fysicapractica in beeld

Projecttitel: Fysicapractica in beeld
Vakgroep/Dienst: Vakgroep Vastestofwetenschappen (WE04)
Promotor: Prof. Dirk Poelman
Projectmedewerkers: Anthony Parmentier, Lisa Martin, Nico De Roo

Korte beschrijving van het onderwijsinnovatieproject

Camtasia StudioIn de practicumzaal van gebouw S2 op de Sterrecampus staan, gespreid over 1e en 2e semester, een 20-tal verschillende fysica-practicumproeven opgesteld. Deze proeven worden jaarlijks door ruim 1000 verschillende studenten gebruikt, in het kader van verschillende basisvakken fysica binnen de faculteiten Wetenschappen, Bio-Ingenieurswetenschappen, Economie en Farmacie.

Momenteel kunnen (en moeten) de studenten deze practica voorbereiden aan de hand van papieren nota’s, maar hierbij kunnen zij zich erg moeilijk een beeld vormen van de reële werking van de verschillende toestellen. Daarom willen wij in het kader van dit innovatieproject per proef één (of in uitzonderlijke gevallen twee) kort filmpje maken waarin de belangrijkste handelingen van de proef getoond worden, en kan gewezen worden op mogelijke problemen. De richtduur is 5 à 7 minuten per filmpje. Deze filmpjes zouden voor de verschillende opleidingsonderdelen online geplaatst worden op Minerva en de studenten moeten deze filmpjes als voorbereiding bekijken vooraleer naar het practicum te komen. De verschillende lesgevers die de practica als onderdeel van hun opleidingsonderdelen aanbieden (het gaat om een 10-tal verschillende opleidingsonderdelen) kunnen beslissen of ze dit al dan niet verplicht maken. Dit heeft niet enkel als voordeel dat zij meteen aan de slag kunnen in het practicum, omdat ze de basiswerking van de toestellen al gezien hebben, maar ook betekent het een minder zware belasting voor de assistenten en medewerkers die anders dag na dag dezelfde praktische uitleg moeten geven bij de practica.

Doelstellingen van het project + tijdsbesteding

Samengevat willen we een 20-tal filmpjes van 5-7 minuten lang maken, die de werking van de verschillende fysicapractica in de praktijk tonen, en als ondersteuning moeten dienen voor deze practica. Gezien het grote aantal studenten dat hiervan gebruik kan maken en het feit dat deze filmpjes verschillende jaren na elkaar kunnen worden ingezet, geeft dit project een bijzonder gunstige kosten/batenanalyse.

Usb microfoonEnerzijds moet dit ervoor zorgen dat de studenten beter voorbereid naar de fysicapractica komen en dat ze die daardoor ook interessanter vinden. Anderzijds betekent dit een vermindering van de belasting voor de begeleiders van de practica, omdat er minder routine-uitleg bij de proeven moet gegeven worden.

Qua tijdsbesteding wordt er per filmpje gerekend op een halve dag voor de voorbereiding, het opstellen van de proef en filmen zelf, en een halve dag voor de nabewerking en montering. Dit werk wordt verdeeld over de promotor van dit project (Dirk Poelman), de betrokken (praktijk)assistenten en een technicus/informaticus voor het filmen en nabewerken. Daarnaast kunnen verschillende andere practicumbegeiders bij het project betrokken worden, die elk hun favoriete practicum voor de camera kunnen presenteren.

De uitvoering van het project wordt gepland in de periode januari – april 2015, zodat de filmpjes afgewerkt en verspreid zijn bij het begin van het academiejaar 2015-2016. Hierna zal de USB-microfoon in de uitleendienst van de Cel Onderwijsinnovatie terecht komen.

Realisaties

Volgende practica fysica werden in beeld gebracht:

 • Elektrische metingen
 • Gedwongen trilling
 • Goniometer
 • Laser
 • Lorentzkracht
 • Oppervlaktespanning
 • Optische bank
 • Polarimeter
 • Radioactiviteit
 • RC Keten
 • Snelheid Geluid
 • Spectrofotometer
 • Spectroscoop
 • Viscositeit
 • Wet van Malus
 • Wheatstone Brug
 • Wiel van Maxwell

Alle opgenomen weblectures zijn te bekijken via Zephyr door in te tekenen op de cursus met cursuscode "PRACTICUMFYSICAFILMP", getiteld "Practicum Fysica filmpjes".