Geologisch veldwerk 2.0: inzet van tablets

Projecttitel: Geologisch veldwerk 2.0: inzet van tablets in het veld en ontwikkeling van een app voor geologische kartering
Vakgroep/Dienst: Geologie en Bodemkunde (WE13)
Promotor: Prof. Marc De Batist, Prof. Jacques Verniers
Projectmedewerkers: Tim De Kock

Korte beschrijving van het onderwijsinnovatieproject

Tablets maken tegenwoordig steeds meer hun opgang in terreinwerk binnen geologie. Mits de juiste eigenschappen en applicaties heeft een tablet de capaciteit om verschillende tools aan te leveren die deel uitmaken van de basisuitrusting voor een geologische kartering: kaartbladen, gps, nota- en tekenboek, camera, kompas en clinometer. Bovendien worden de gegevens digitaal verzameld, wat toelaat om ze sneller te verwerken, op te slaan en te delen.

Na een verkennend gebruik voor het opleidingsonderdeel Geologische Kartering A in academiejaar 2013-2014 willen we tablets nu volwaardig integreren in de opleiding Geologie. Voor een optimaal gebruik tijdens educatief veldwerk moet de tablet voldoen aan een aantal specifieke eigenschappen (zie hieronder, punt 1). Voor wat betreft de apps, zijn er reeds een aantal gratis en betalende apps beschikbaar. Deze voorzien echter meestal in enkel een of twee van de tools, en bovendien zijn ze niet allemaal beschikbaar voor alle operating systems. Een ideale app zou alle tools moeten kunnen verenigen en beschikbaar zijn voor het operating system van de aan te schaffen tablets (idealiter zelfs voor de meest courante operating systems). Een dergelijke app dient dus nog ontwikkeld te worden (zie hieronder, punt 2).

Deze app zal gebruikt worden voor de digitalisering van bestaande gegevens voor de opleidingsonderdelen Geologische Kartering A en B. Op deze manier kunnen noodzakelijke gegevens sneller en uniform ter beschikking gesteld worden van de verwerkende studenten en assistenten. Hierdoor kunnen deze opleidingsonderdelen ook makkelijker overgedragen worden bij verandering van assistent of docent.

1. Vereisten tablets

 • 10 tablets: inzetbaar tijdens de 5-daagse veldstages Geologische Kartering A & B in het paasreces. 10 is het minimumaantal, zodat de studenten in groepjes van maximaal 3 zelfstandig terreinwerk kunnen uitvoeren
 • 7 inch modellen zijn vanwege hun compactheid te verkiezen boven de 10 inch toestellen; zowel vanwege logistiek oogpunt als vanwege het fysische contact dat ze moeten maken met ontsluitingen
 • IPX4: beschermt tegen spatwater
 • Hardcover ter bescherming
 • Drawing tablet & pen: voor het schetsen en aanduiden van waarnemingen en veldinterpretaties op gemaakte foto’s
 • Goede accelerometer en kompas voor accurate meting van eigen oriëntatie

Tenzij deze tablets met zekerheid ter beschikking gesteld zullen kunnen worden vanuit een centraal verdeelpunt, hoort de aankoop van 10 gepaste toestellen bij deze aanvraag.

2. Ontwikkeling app

 • Downloaden kaarten (i.e. GoogleMaps, digitale geologische of topografische kaarten) voor offline beschikbaarheid in app
 • Integratie theoretische tabellen en figuren voor de identificatie van gesteenten en structuren op het terrein
 • Dropdown menu per observatiepunt met voorgedefinieerde tekstvelden
 • Integratie GPS locatiebepaling bij observatiepunten
 • Opmeten oriëntatie van vlakken en lineaire structuren bij observatiepunten
 • Integratie van foto’s bij observatiepunten
 • Grafische aanduiding in lagen op de genomen foto’s
 • Onmiddellijke grafische verwerking van observatiepunten op kaart en in structurele plots
 • Uitvoer naar pc in verwerkbaar formaat (grafisch/spreadsheet)

Deze ontwikkeling wordt begeleid door de projectverantwoordelijken en projectmedewerkers. Het uitvoeren van de ontwikkeling gebeurt in samenwerking met de Vakgroep Toegepaste Informatica aan de HoGent.

Doelstellingen van het project + tijdsbesteding

De doelstelling is de verdere integratie van tablets in de bacheloropleiding Geologie, specifiek voor de opleidingsonderdelen Geologische Kartering A en Geologische Kartering B.
De test tijdens Geologische Kartering A in 2014 wordt gebruikt voor het vormgeven van deze integratie.
Het project werkt in twee stappen:

 • De gerichte aankoop van tablets met de meest geschikte eigenschappen voor terreinwerk
 • De ontwikkeling van een aangepaste applicatie voor veldwerk en verwerking

De streefdatum voor de integratie van de tablets is april 2015; hierbij kan een niet-specifieke commerciële app gebruikt worden op het terrein. Daardoor streven wij naar een aankoop van voldoende exemplaren in het eerste kwartaal van 2015.

Voor de ontwikkeling van de app zal samengewerkt worden met de vakgroep Toegepaste Informatica, waarbij studenten helpen in de vorm van stage-opdrachten en bachelorproeven. Hier wordt ernaar gestreefd om tegen eind 2015 een basisversie te ontwikkelen. Hierna wordt de verdere ontwikkeling van de applicatie geïntegreerd in de lopende bachelorprojecten en stage-opdrachten van aan de HoGent in de volgende academiejaren.

Via bachelorstages en inzet van de projectverantwoordelijken en -medewerkers zullen bestaande gegevens voor de opleidingsonderdelen Geologische Kartering A en B gedigitaliseerd worden in de ontwikkelde app.

 

geoveldwerk1
Figuur 1: Verwerking van terreingegevens met stereoplot in 'Lambert' voor iOS.

 

geoveldwerk2

Figuur 2: Grafische weergave van terreingegevens met GoogleMaps in 'Strike and Dip' voor Android.