Interdisciplinair probleemgestuurde bachelorproef

Project: Voor het vak "bachelorproject" in de 3e bachelor Fysica en Sterrenkunde moeten de studenten alleen of in groepjes van twee fysische experimenten opstellen, uitvoeren en interpreteren of sterrenkundige waarnemingen uitvoeren en interpreteren. Het volgende project is gerealiseerd door een student Fysica en sterrenkunde: “Vergelijkende studie naar toepasbaarheid van micro-CT-scanning voor analyse van musculoskeletale systemen bij gewervelde dieren”. Deze bachelorproef spitst zich toe op het testen van enkele voorbereidende protocols op de kwaliteit van micro-CT-scanning om grafische 3D-reconstructies te maken van zowel skeletale als spiersystemen.

Uitwerking: Het fysisch luik spitst zich toe op het onderzoeken en uitproberen van enkele voorbereidende methodes die zouden kunnen leiden tot een betere beeldkwaliteit, zoals vriesdroogmethodes of het behandelen met contraststoffen. De verschillende methodes worden beoordeeld op criteria als beeldcontrast, resolutie, meettijd enz.
Voor het biologisch luik worden de CT-data gebruikt voor het genereren van 3D-reconstructies, en voor de interpretatie van deze modellen. Zo wordt nagegaan in welke mate kenmerken kunnen worden bestudeerd die relevant zijn naar de interpretatie van de structuur en functionaliteit van een musculoskeletaal systeem (bvb. differentiëren van verschillende spieren, bepalen van de oriëntatie van spiervezels, discrimineren van pezen en ligamenten, bepalen van spiervolumes, bepalen van spiervezellengtes, ...). De nodige 3D-reconstructies worden gegenereerd m.b.v. Amira 4.0.

Contactpersonen: Dominique Adriaens, Luc Van Hoorebeke