Logistieke ondersteuning vakantiecursussen

Er wordt een vakantiecursus wiskunde ontwikkeld en ingericht voor toekomstige studenten Chemie, Biochemie en Biotechnologie, Biologie, Geologie en Geografie. Deze cursus zal een eerste keer doorgaan in de week van 7 september 2009. Binnen dit project wordt ook de reeds bestaande vakantiecursus wiskunde voor wiskundigen ondersteund voor een update. Er wordt ook een elektronische toets- en leeromgeving geïntegreerd in beide vakantiecursussen.

Contactpersoon: Beata De Vliegher