Masterstudenten inschakelen in begeleiding bachelorpractica

Project: Om binnen de opleiding de aandacht naar competenties rond communiceren, verantwoordelijkheid nemen, samenwerken en managementtaken te versterken is een nieuw opleidingsonderdeel voorgesteld in de Master in de Chemie. Dit opleidingsonderdeel is een keuzevak in de minor Industrie en management en heeft als doel de studenten te leren hoe een practicum en/of werkcollege voor te bereiden, te organiseren en te begeleiden.

Uitwerking: Het opleidingsonderdeel wordt aangeboden als keuzevak vanaf het academiejaar 2010-2011. Het gedeelte theorie bestaat uit het leren voorbereiden, plannen en organiseren van lessen en practica, een les over milieu en veiligheid, een les over het efficiënt gebruik van vakdidactisch materiaal en een les EHBO, specifiek gericht op werken in een chemisch labo.
Het praktische deel omvat in eerste instantie het begeleiden van een beperkt aantal practica “Algemene chemie” van het eerste jaar van de bacheloropleidingen. De student bereidt deze practica voor (zowel theoretisch als praktisch), geeft eenmalig een inleidingles en begeleidt 5 keer ± 8 studenten bij de praktische uitvoering van een practicum. Na elk begeleid practicum wordt een kritische reflectie gegeven onder de vorm van een verslag. Daarnaast geven de masterstudenten ook 6 werkcolleges aan mekaar via microteaching. In voorbereidende lessen gewezen op mogelijke problemen die kunnen rijzen tijdens de practica en worden ze getoetst op de kennis en vaardigheden van de experimenten die ze moeten begeleiden.

Evaluatie: De belangrijkste ervaringen  en opmerkingen van de lesgevers/praktijkassistenten en de studenten:

  • Studenten zijn gemotiveerd (keuzevak)
  • Studenten hebben meer respect gekregen voor assistenten die werkcolleges en practica moeten begeleiden
  • Studenten hebben inzicht gekregen in hoe ze staan tegenover lesgeven (is dit iets voor mij ?), tegenover de houding/gedrag van studenten tijdens werkcolleges/practicum.
  • Studenten vonden het een goede zaak dat ze mochten werkcolleges geven aan 1ste ba studenten (het echte werk) en vonden het jammer dat dit slechts één keer gebeurde.
  • De gegeven werkcolleges werden goed tot zeer goed gegeven, de studenten moesten zelf ook oefeningen zoeken, deze werden na overleg met de praktijkassistent eventueel aangepast. Opmerkelijk was dat de oefeningen sterk contextgericht waren en dus meer aanspraken dan de bestaande opgaven.
  • Studenten gaven bruikbare feedback over hoe op dit ogenblik werkcolleges gegeven worden en suggesties over hoe deze volgens hen zouden kunnen verbeterd worden
  • Practica: studenten vroegen om volgend jaar de practica te spreiden over een volledig academiejaar en om meer tafels te begeleiden (dit jaar 2 tafels van 8 studenten)

Contactpersoon: Katrien Strubbe