Robots voor informatica-onderwijs

Project: Het inzetten van meerdere programmeerbare robots laat toe om werkvormen te hanteren die studenten actiever betrekken bij het opleidingsonderdeel ‘Formele talen, automaten en complexiteit’.

Uitwerking: De aangekochte robots worden ingezet in de les ‘Formele talen automaten en complexiteit’. De casus van het programmeren van een robot is bedoeld als een manier om de band tussen theorie en praktijk te verduidelijken en studenten te leren hun kennis, inzichten en vakspecifieke vaardigheden te gebruiken in praktijksituaties, waardoor het praktisch denken ontwikkelt. Daarnaast leren de studenten ook enkele algemene vaardigheden gebruiken: kritisch en creatief denken, probleemoplossend denken, communicatieve vaardigheden en beslissingsvaardigheden.

Contactpersoon: Andreas Weiermann