Tutoraat

Om de ondersteuning vanuit het monitoraat naar eerstejaarsstudenten toe te vervolledigen is een pilootproject rond tutors opgestart. Tutors zijn ouderejaarsstudenten die eerstejaarsstudenten (tutees) begeleiden. De tutor helpt op informele manier met de overgang naar een academische leeromgeving, met de bevordering van de studiehouding of met de leerstof.

Het tutoraat is ingebed in het monitoraat. Dit betekent dat er een nauwe samenwerking is tussen trajectbegeleider, studiebegeleiders en tutoren. De tutoren zijn jobstudenten die gerekruteerd zijn uit derde bachelor of eerste master. Zij komen vooraf op gesprek bij de trajectbegeleider en de Onderwijsdirecteur.

Er zijn regelmatige bijeenkomsten waarvoor vooraf een richtschema werd vastgelegd. Na iedere bijeenkomst wordt een kort rapport, ondertekend door tutor en eerstejaarsstudenten, bezorgd aan de trajectbegeleider. Op deze manier worden de prestaties van de jobstudenten bijgehouden en wordt de werking inhoudelijk opgevolgd.

De trajectbegeleider staat in voor de samenstelling van groepen eerstejaarsstudenten (4 à 5 studenten), de koppeling van elk groepje aan een tutor. De trajectbegeleider fungeert als het aanspreekpunt voor de tutoren en organiseert regelmatige feedbackmomenten.

Begeleiding van de tutoren:

  • Opleiding gesprekstechnieken en coaching (i.s.m. ACS)
  • Startdag monitoraat voor de aanvang van het academiejaar (structuur monitoraat, rollen begeleiders, wanneer en naar waar doorverwijzen)
  • Trajectbegeleider als centraal aanspreekpunt
  • Regelmatige feedbackmomenten
  • Evaluatie aan einde van semester

Contactpersoon: Beata De Vliegher