Gedifferentieerde werkvormen voor heterogene studentengroep

Project: De heterogene groep van instromende studenten stelt uitdagingen aan de huidige manier waarop de cursussen wiskunde in de Bacheloropleidingen Geologie, Geografie en Geomatica, Biologie, Biochemie&Biotechnologie zijn opgevat. De bedoeling van het project is om didactische werkvormen te ontwikkelen om effectief met een heterogene instroom te kunnen omgaan. De concrete vraag is of voor deze grote groep gedifferentieerde werkvormen mogelijk en realistisch zijn om op een efficiënte manier de vooropgestelde eindcompetenties te bereiken en het rendement te verhogen.

Uitwerking: Op het einde van elk semester worden de examenvragen van de oefeningen van de voorbije jaren aangeboden als filmpjes, waarbij de oefeningen uitgeschreven worden en tevens verbaal uitgelegd. Op die manier krijgt de student meer zicht in wat er precies van hem verwacht wordt en wanneer hij/zij klaar is voor het examen. Ook voor de lesgever biedt dit voordelen: hij kan precies zien met welke vraag studenten problemen hebben, hoeveel % van de studenten een bepaalde vraag fout had en wanneer ze kijken. De eerste reeks oefeningen is aangeboden in december 2010, onder leerpad bij het opleidingsonderdeel “Wiskunde 1”.

Methodiek : De opnames van de examenvragen oefeningen wiskunde Weblecture met digitaal witbordwerden gedaan door het IVPV .  Ze gebruikten hiervoor een digitaal witbord voorzien van de Mimio-Xi technologie en Camtasia Studio software voor de screencapture.  Een draadloze microfoon werd gelinkt aan de videocamera voor een goede geluidskwaliteit. De video-opnames van de uitgewerkte examenoefeningen van de jaren 2009-2010 en 2010-2011 worden telkens in de loop van december via Minerva online geplaatst zodat studenten ze kunnen raadplegen ter voorbereiding van het examen.  Op deze wijze wordt een online archief opgebouwd van de voorbije oefeningen examens.

Voorbeelden van weblectures: Op de pagina "Opnames van weblectures" vind je voorbeelden van opnames, alsook wat meer uitleg over de visie van UGent op weblectures.
Onder het luikje “Voorbeelden van weblectures” wordt uitgelegd waar de filmpjes te vinden zijn. De filmpjes ingezet voor dit project werden opgenomen door praktijkassistent Vera Lippens. Je kan ze dus vinden in de betreffende Zephyr cursus, onder documenten en dan onder "Vera_Lippens".

Contactpersoon: Christian Impens