Kwalitatieve feedback door middel van screencapture

Project: In dit project wensen we na te gaan in hoeverre feedback via korte screencapture-video’s kan bijdragen aan een kwaliteitsverhoging van deze feedback voor studenten.Doordat defeedback ‘geregistreerd’ wordt, leidt dit tot een verhoogde zorgvuldigheid en bewustzijn van de geformuleerde feedback door de docent. De student wordt op deze wijze ook gerichter bijgestuurd en/of gemotiveerd. Een belangrijk voordeel is tevens dat de informatie bewaard wordt en altijd opnieuw geraadpleegd kan worden;handig voor de student als memo en handig voor de assistent als bewijs van evaluatie.

Concreet betreft het de inzet van de (gratis) screencapture-software JING omdat deze uiterst gebruiksvriendelijk blijkt. Deze kan bijvoorbeeld gebruikt worden in combinatie met een (gratis) schermannotatieprogramma zoals ZoomIt.

De focus wordt gelegd op de lerarenopleiding omdat daar de competenties om te leren omgaan met feedback erg belangrijk zijn. Op een kwaliteitsvolle wijze feedback leren geven, je kunnen verplaatsen in degene die de feedback ontvangt, zijn bij uitstek cruciale competenties voor docenten in spe. Zes praktijkassistenten van verschillende lerarenopleidingen binnen de faculteit zijn bereid om met deze tool aan de slag te gaan voor het coachen van de studenten (feedback geven, informatie doorsturen, evaluatie). Deze praktijkassistenten krijgen een korte training rond het gebruik van JING en ZoomIt.

 

Promotor: Paul Matthys

Contactpersonen: Pieter De Clercq, Sandra Vangestel