Docenten- en studentenparticipatie in onderwijsinnovatie

Project: Concreet zullen de volgende evenementen grorganiseerd worden:

Broodje Martinnovatie

Onder de noemer “Broodje Martinnovatie” organiseren we een aantal praktijkgerichte innovatielunches. Hierbij worden actuele thema’s met betrekking tot onderwijsinnovatie behandeld. Ze zijn gericht aan lesgevers binnen de faculteit Wetenschappen en zijn praktijkgericht en laagdrempelig.

Wedstrijd voor studenten rond onderwijsinnovatie “Durf denken, ook over onderwijs”

De studenten van de faculteit Wetenschappen worden op speelse wijze uitgedaagd om na te denken over het onderwijs dat ze genieten en mogelijke innovaties voor te stellen. Dit kan betrekking hebben op uiteenlopende thema's zoals didactische werkvormen, evaluatie en toetsing, media en nieuwe technologieën, de ontwikkeling

van leermaterialen, curriculumontwikkeling,...Onder de vorm van een wedstrijd worden studenten gevraagd om individueel of in groep een bondig onderwijsinnovatieproject in te dienen. De inzendingen worden door een deskundige jury (KCO-leden) beoordeeld en de 3 beste innovatieve projecten krijgen een prijs. Bij de opzet en de promotie wordt nauwoverleg gepleegd met de bestaande studentenverenigingen en studentenvertegenwoordigers.

Debat rond de “Millenniumstudent”

De nieuwe technologieën en sociale media zijn het hoger onderwijs binnengestormd. Ze stellen daarbij een aantal uitgangspunten van het bestaande onderwijs in vraag en bieden een aantal nieuwe mogelijkheden. De standpunten van docenten en studenten lijken daarbij niet steeds mooi bij elkaar aan te sluiten. Tijd voor een spraakmakend debat rond dit thema, met docenten en studenten, zonder taboes! De studentenvertegenwoordigers van andere faculteiten en centrale onderwijsinstanties en inhoudelijke spraakmakers worden uitgenodigd mee te werken aan de uitwerking van dit debat.


Promotor: Paul Matthys

Contactpersonen: Pieter De Clercq, Sandra Vangestel