Fluorescentiemicroscopie voor studenten

Project: De precieze lokalisatie van specifieke moleculen in biologische specimens en de voortgang van bepaalde biologische processen kan worden gevisualiseerd via fluorescente technieken. Toch is het gebruik van de fluorescentiemicroscoop helaas nog niet kunnen doordringen tot in de practicumzalen door de zeer hoge aanschafprijs en het relatief dure lampgebruik. Meestal blijft de studententraining beperkt tot een zeer korte demonstratie waarbij elke student enkele seconden of minuten naar het spectaculaire beeld in de fluorescentiemicroscoop (of confocale microscoop) mag turen.

Met dit project worden stereomicroscopen (geen klassieke microscopen) via eenvoudige LED of laser-lichtbronnen en gepaste filtersets omgebouwd tot een fluorescentiemicroscoop. Deze goedkope opstelling geeft de student individuele toegang tot fluorescentiemicroscopie waardoor een veel uitgebreider pakket van moderne technieken kan worden aangeleerd in de praktijk.

Bij deze microscopische practica wordt een zo effeciënt mogelijk leereffect nagestreefd. Dit kan aanzienlijk worden verbeterd door een klassikale duiding van de microscopische beelden. Een camera, gemonteerd op de microscoop van de lesgever kan beelden doorsturen naar een TV-scherm of projectiesysteem. Via gepaste software kan de lesgever aantekeningen maken op de beelden en kan de opgenomen microscopische video, inclusief toegevoegde informatie, beschikbaar worden gesteld op het Minerva-platform.

Contactpersonen: Bart Braeckman en Wim Bert