Pythia

Project: Op basis van een vergelijkende studie werd gekozen om initieel gebruik te maken van de Sphere Online Judge (SPOJ) omgeving. Tijdens de zomer van 2011 werd de SPOJ omgeving klaargestoomd, zodat een pilootproject kan opgestart worden om deze leeromgeving tijdens het academiejaar 2011-2012 te gebruiken binnen de context van het opleidingsonderdeel Programmeren.

Binnen deze omgeving moeten de studenten wekelijks hun nieuw aangeleerde programmeervaardigheden in de praktijk brengen door per vaardigheid (of groep van vaardigheden) zelfstandig een vijftal programmeeroefeningen op te lossen. Deze oefeningen zijn bewust heel eenvoudig gehouden, en hebben als doel de studenten aan te zetten om de aangeleerde vaardigheden onmiddellijk in de praktijk te brengen. De studenten hebben tijd om de basisoefeningen in te dienen vanaf het hoorcollege waarin de vaardigheden worden geïntroduceerd, tot het begin of het einde van het werkcollege waarin meer geavanceerde oefeningen op het onderwerp aan bod komen.

Dit geeft de lesgevers en de begeleiders van het opleidingsonderdeel meteen ook de mogelijkheid om voorafgaand aan een werkcollege na te gaan met welk type basisoefeningen de studenten nog moeilijkheden ondervinden en wat de meest gemaakte fouten zijn. Op basis van deze informatie kunnen bij aanvang van het werkcollege  bepaalde aspecten van het programmeren herhaald worden of meer gedetailleerd uitgelegd worden. Bij uitbreiding kan de SPOJ omgeving in een later stadium ook gebruikt worden voor meer geavanceerde programmeeroefeningen en als examenomgeving.

Contactpersonen: Peter Dawyndt, Kris Coolsaet, Veerle Fack en Tom Schrijvers