Vademecum voor geïntegreerde practica voor de Bachelor Biochemie en Biotechnologie

Project: We wensen te komen tot een semestrieel geïntegreerd practicum gespreid over de twee laatste bachelorjaren. Dit zou starten met het aanleren van basisvaardigheden, vraagstelling en attitudes bij het experimentele werk in practicumomstandigheden, en evolueren naar vaardigheden en attitudes bij meer complexe opstellingen in het laboratorium. Hierbij zal ook aandacht worden besteed aan algemene principes rond veiligheid, de wetenschappelijke vraagstelling, het opstellen van een wetenschappelijke proef, het verwerken en interpreteren van gegevens, basisaspecten van de foutentheorie en statistische verwerking, de voorstelling van de gegevens en de rapportering. Daarom zullen de ondersteunende methoden en technieken vanuit de fysica, wiskunde, statistiek, informatica, bio-informatica, communicatie (presentatie) worden geïntegreerd in de practica.

De concrete doelstellingen van het onderwijsvernieuwingsproject zijn drievoudig:

  • het inhoudelijk en organisatorisch integreren van bestaande practica van de opleidingsspecifieke vakken in bachelor 2 en 3 van de opleiding Biochemie en Biotechtechnologie in continue semestriële ruimtes
  • ruimte vrijmaken voor een aangepaste stage of bachelorproef
  • het opstellen van een geïntegreerd vademecum of syllabus van de practica over de 2 laatste bachelorjaren dat finaal kan groeien tot een handboek
De uitwerking van dit project zal als gevolg hebben dat de practica beter afgestemd worden op de competenties van de Bachelor opleiding als geheel en dat een meer flexibele ruimte wordt geschapen voor de organisatie van de practica en de invulling van de praktische bachelorproef. Bovendien zal de Bachelor Biochemie en Biotechnologie een doorgedreven en logische opgebouwde praktische vorming krijgen die haar/hem beter voorbereidt op de masterprojecten en masterproef, en een meer duidelijke wetenschappelijk-praktische finaliteit geeft aan de bacheloropleiding.


Contactpersoon: Peter Vandenabeele