Beheer van grote groepen tijdens practica

# vereiste tablets 1 tablet per 10 deelnemers volstaat
vereiste apps Google Drive
kostprijs app 0 €
vakgebied Alle
hoorcollege/practicum/
werkcollege/veldwerk/microteaching
Practica/werkcollege
WIFI nodig ? Ja
Opmerkingen Deze app werkt ook op kleinere schermen van Smartphones

Bondige beschrijving werkvorm
Deze werkvorm laat toe een overzicht te krijgen op de voortgang van een grote groep studenten tijdens practica.
Dit overzicht wordt bijgehouden dmv een Excel document op Google Drive
Via Google Drive is het mogelijk 'live' met bv. 20 tablets aan één Excel-document te werken.
Je kan het betreffende document openen op de docenten-PC via drive.google.com en via de tablets kunnen studenten simultaan aan dit document werken. Elke seconde wordt het document 'gerefreshd' zodat de docent quasi 'live' de veranderingen aan het document kan volgen.  Dit geeft de mogelijkheid om tijdens een practicum het overzicht te bewaren van de voortgang van de studenten.

Je kan als docent bvb. de namen van alle studenten (=de rijen) op voorhand ingeven en als kolommen bv. de belangrijke tussenstappen van het practicum. De student die klaar is met stap 1 kleurt dan via de tablet op zijn werktafel de betreffende cel van rood naar groen om aan te geven dat hij tot daar gevorderd is in het practicum. Elke student vult dan de gevraagde gegevens in in zijn EIGEN rij natuurlijk. Je kan de studenten ook bij elke belangrijke fase van een proef een waarde laten invullen. De docent kan dan zien of de binnenkomende waarden/antwoorden voldoen en desgewenst ingrijpen.

management_practicum.jpg


Zie ook aanverwante artikels: