Facultaire projecten onderwijsinnovatie 2018

Actief digitaliseren, delen en archiveren in het onderwijs rond Mineralogie, Petrografie, Bouwstenen en Sedimentologie

Vakgroep/dienst: Geologie (WE13)
Promotor:  Prof. Veerle Cnudde, Prof. Stijn Dewaele, Prof. Sebastien Bertrand
Projectmedewerkers: Julie De Weirdt, Stefanie Van Offenwert, Loïc Piret

Studenten mobiliseren en activeren tijdens hoorcolleges en practica is prioritair binnen de vakgroep Geologie. We zijn daarom steeds op zoek naar vernieuwende manieren om de interesse aan te wakkeren en het leerproces efficiënter te maken. In dit kader hebben we ervoor gekozen om de huidige configuratie van beschikbare polarisatiemicroscopen binnen de bachelor en master opleiding Geologie aan te vullen met een microscopie-systeem dat studenten toelaat om live-stream beelden waar te nemen op het projectiescherm tijdens de hoorcolleges en practica. Verder laat dit systeem ook voor het eerst toe om de studenten zelf digitale beelden te laten maken tijdens practica, bachelor-stages en master-scripties. Dit systeem heeft als voordeel dat de digitale beelden tevens live op een beschikbare smartphone of tablet gevisualiseerd worden, ondersteund door het Eduroam Wi-Fi netwerk.

 

Algoritmen aan het werk

Vakgroep/dienst: Toegepaste Wiskunde, Informatica en Statistiek (WE02)
Promotor: Prof. Veerle Fack
Projectmedewerkers: Annick Van Daele, Prof. Felix Van der Jeugt

De bedoeling van dit onderwijsproject is tweeërlei:
Verder uitwerken van hands-on activiteiten rond algoritmiek
Uitwerken van programmeeroefeningen rond algoritmiek voor Dodona

Automatische analyse van computationele complexiteit voor programmeeroefeningen rond bioinformatica-algoritmen en computationele biologie

Vakgroep/dienst: Toegepaste Wiskunde, Informatica en Statistiek (WE02)
Promotor:  Prof. Peter Dawyndt, Prof. Veerle Fack
Projectmedewerkers: Felix Van der Jeugt

In dit onderwijsinnovatieproject willen we de automatische beoordeling van ingediende oplossingen binnen de opleidingsonderdelen Computationele Biologie (bachelor en master in de Informatica) en Bioinformatica Algoritmen (master in de Bioinformatica; master in de Biochemie en de Biotechnologie) - twee opleidingsonderdelen waarin algoritmen en datastructuren centraal staan - uitbreiden met een beoordeling van de computationele complexiteit (tijds- en geheugencomplexiteit) van de aangebrachte oplossing.

Opstarten MOOC ‘Introducing the building blocks of Geomatics’

Vakgroep/dienst: Geografie (WE12)
Promotor:  dr. Kristien Ooms, Prof. Philippe De Maeyer, Prof. Nico Van de Weghe
Projectmedewerkers: Marijke De Ryck, Bart De Wit

Dit onderwijsinnovatieproject beoogt de opstart van een MOOC die focust op de inleidende begrippen binnen Geografie en Geomatica. De MOOC ‘Introducing the building blocks of Geomatics’ is opgebouwd uit verschillende modules.

Research Data Management als nieuwe vaardigheid binnen de opleiding Chemie

Vakgroep/dienst: Chemie (WE06)
Promotor:  Prof. Patrick Bultinck

De doelstelling van het project is om Research Data Management in een vroeg stadium als een nieuwe vaardigheid aan te brengen bij studenten vanaf het eerste jaar om hen zo:

  • Kennis te laten maken met de noodzaak wetenschappelijke data duurzaam te beheren
  • Het onderscheid te leren maken tussen actieve data(stromen) en passieve data en de noodzaak deze laatste “leesbaar” aan te bieden aan derden
  • Aan te leren hoe deze data te genereren, bewaren, van metadata te voorzien en duurzaam beschikbaar te stellen met aandacht voor basisvereisten van back-up, duplicatie, gestructureerd aanbieden van data, …

De finale doelstelling is Research Data Management als een opleidingsbrede eindcompetentie in de opleiding op te nemen

Unix shell commando's en shell scripting: oefeningen met automatische beoordeling in Dodona

<Vakgroep/dienst: Toegepaste Wiskunde, Informatica en Statistiek (WE02)
Promotor: Prof. Peter Dawyndt
Projectmedewerkers: Niels Neirynck, Dieter Mourisse, Jonathan Peck

Het doel van dit project is om alle bestaande oefeningen die tijdens de afgelopen 12 jaar ontwikkeld werden voor het opleidingsonderdeel Computergebruik aan te bieden via Dodona. Hiervoor moeten de oefeningen omgezet worden naar het Dodona-formaat, en voorzien worden van testen voor automatische beoordeling. In functie hiervan zal ook de bestaande Unix-judge voor Dodona verder verfijnd worden.

Zelo: Zelfstudieomgeving voor Logica-vakken

Vakgroep/dienst: Toegepaste wiskunde, informatica en statistiek (WE02), Wiskunde (WE01), Informatietechnologie (TW05, faculteit ingenieurswetenschappen)
Promotor: Prof. Kris Coolsaet, hoofdaanvrager, Prof. Eric Laermans, Prof. Christophe Scholliers, Prof. Leo Storme, Prof. Andreas Weiermann

Het project heeft tot doel om nieuwe modules te ontwikkelen voor een bestaande webtoepassing voor zelfstudie zodat ze kan gebruikt worden in de logica-gerelateerde vakken uit de faculteit Wetenschappen, meer bepaald de vakken Redeneren, Abstraheren en Formuleren en Logisch programmeren uit de opleiding Informatica en Discrete Wiskunde 1 (onderdeel logica) en Logica uit de opleiding Wiskunde.

Een moderne (online) studie-ondersteuning voor het monitoraat

Vakgroep/dienst: Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning Faculteit Wetenschappen (WE58)
Promotor:  Prof. Mieke Adriaens, Onderwijsdirecteur
Projectmedewerkers: Brecht Dekeyser, Sandra Vangestel, Pieter Declercq

Met dit project willen we verder werken aan een goede online studie-ondersteuning vanuit het monitoraat door het ontwikkelen van een online monitoraatsplatform.

Online cursus fysica voor het monitoraat

Vakgroep/dienst: Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning Faculteit Wetenschappen (WE58)
Promotor:  Prof. Mieke Adriaens, Onderwijsdirecteur
Projectmedewerkers: Peter De Smet, Sandra Vangestel, Pieter De Clercq

Dit project heeft als doelstelling het uitwerken van online studiemateriaal om in te zetten bij het monitoraat fysica. De bedoeling is om studenten bij problemen met een bepaald topic in eerste instantie te verwijzen naar dit online materiaal. Studenten komen immers vaak met dezelfde problemen naar het monitoraat en op deze manier kunnen meer studenten geholpen worden.

Participatie van studenten aan onderwijsinnovatie

Vakgroep/dienst: Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning Faculteit Wetenschappen (WE58)
Promotor:  Prof. Mieke Adriaens, Onderwijsdirecteur
Projectmedewerkers: Sandra Vangestel, Pieter De Clercq

Als volwaardige partners in het bestuur van onze onderwijsinstelling is het belangrijk om de stem van de studenten te horen. Dit willen we doen door een aantal participatieve acties op poten te zetten, enerzijds voor de internationale studenten (degree- en Erasmusstudenten) en anderzijds meer algemene participatieve acties voor alle studenten.

 

Communicatie en talentontwikkeling rond onderwijsinnovatie

Vakgroep/dienst:  Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning Faculteit Wetenschappen (WE58)
Promotor:  Prof. Mieke Adriaens, Onderwijsdirecteur
Projectmedewerkers: Sandra Vangestel, Pieter De Clercq

Met dit onderwijsinnovatieproject willen we het thema onderwijsinnovatie binnen de faculteit Wetenschappen en bij uitbreiding de Associatie UGent verder in de schijnwerpers plaatsen. We geloven dat actieve communicatie m.b.t. onderwijsinnovatie cruciaal is om de dynamiek rond het thema te behouden. We proberen daarbij de belangrijkste aandeelhouders rond onderwijsinnovatie, dus zowel de docenten als de studenten, bij dit proces te betrekken. We streven daarbij steeds naar laagdrempelige participatieve acties.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...