Projecten onderwijsinnovatie 2017

Oproep onderwijsinnovatieprojecten 2017 (Opgelet: de deadlines zijn reeds verlopen !)
Voor 2017 was er (zoals in 2016) zowel een oproep voor competitieve interfacultaire projecten als een facultaire oproep.
Bekijk hier de volledige oproep met de preciese modaliteiten en prioritaire thema's

De opleiding informatica als proeftuin voor de integratie van bestaande MOOCs

Vakgroep/dienst:  Opleidingscommissie informatica – vakgroep Toegepaste Wiskunde, Informatica en Statistiek
Promotor:  Prof. Veerle Fack, (veerle.fack@ugent.be), Prof. Peter Dawyndt (peter.dawyndt@ugent.be)
Projectomschrijving:  Doel van dit onderwijsinnovatieproject is antwoorden zoeken op de volgende twee vragen:

  • Hoe kunnen we het aanbod aan bestaande MOOCs integreren in de opleidingsonderdelen van de opleiding informatica (faculteit Wetenschappen, UGent)?
  • Wat zijn de algemene regels die gelden voor het gebruik van MOOCs binnen opleidingsonderdelen aan de UGent?

Lees het volledige projectvoorstel...

Belang van basisvakken a.d.h.v. getuigenissen uit het werkveld

Vakgroep/dienst:  Biologie
Promotor:  Prof. Dominique Adriaens (Dominique.Adriaens@Ugent.be)
Projectomschrijving: Omdat studenten niet altijd overtuigd zijn van de meerwaarde van basisvakken als wiskunde, fysica en chemie, is de appreciatie voor deze vakken meestal niet groot. Om deze vakken duidelijk te kaderen in het geheel van de opleiding biologie, zullen een aantal initiatieven opgezet worden:

  • organisatie van een informatiesessie
  • opname van filmpjes waarbij mensen uit verschillende sectoren het belang van de basisvakken komen duiden.

Lees het volledige projectvoorstel...

Master thesis Evaluatie binnen Internationale Master programma’s – documentatie van methodologie, workflow en gebruikte technologie

Vakgroep/dienst: Biologie – Mariene Biologie
Promotor: dr. Tim Deprez (tim.deprez@ugent.be )
Projectomschrijving: Sinds een drietal jaar wordt binnen de Master opleiding “International Master of Science in Marine Biodiversity and Conservation” gebruik gemaakt van een evaluatiesysteem dat toelaat om op een makkelijke manier online feedback te geven op zowel het geschreven manuscript als op de mondelinge presentatie. De methodiek maakt gebruik van een aantal online componenten en een evaluatieframework met afgelijnde beschreven criteria. Dit project zal dit reeds ontwikkelde systeem documenteren en op die manier ook beschikbaar maken voor andere opleidingen binnen of buiten UGent.

Lees het volledige projectvoorstel...

Opzetten van een MOOC rond het thema “Research Design, Data management en Data communication in Marine Sciences”

Vakgroep/dienst: Biologie – Mariene Biologie
Promotor: dr. Tim Deprez (tim.deprez@ugent.be )
Projectomschrijving: In het kader van de International Master of Science in Marine Biological Resources (IMBRSea) werd beslist om in voorbereiding van de scriptie het vak “Research Design, Data management en Data communication in Marine Biological Sciences” op te zetten in de vorm van een online course. De bedoeling is om deze cursus ook aan te bieden buiten de IMBRSea context.

Lees het volledige projectvoorstel...

Gebruik van het Arduino Technologie platform binnen Practica rond experimentele ecologie

Vakgroep/dienst: Biologie – Mariene Biologie
Promotor: dr. Tim Deprez (tim.deprez@ugent.be )
Projectomschrijving: Arduino is een opensource-hardware-platform dat toelaat om op een eenvoudige manier slimme en creatieve objecten te ontwerpen die kunnen reageren op hun omgeving.

Het Arduino platform is door zijn veelzijdigheid en gebruiksvriendelijkheid dus een ideaal platform om te integreren binnen practica in het domein van bijvoorbeeld experimentele ecologie, waar voor de meeste experimentele setups sowieso geen kant en klare oplossing bestaat.

Binnen dit project is het de bedoeling om enerzijds te investeren in een aantal sensoren en componenten die relevant zijn voor experimentele toepassingen en anderzijds op basis van deze componenten een aantal trainingsmodules te ontwikkelen die op een makkelijke manier kunnen aangeleverd worden aan studenten.

Lees het volledige projectvoorstel...

Leren uit Virtual Reality in de geografie

Vakgroep/dienst: Geografie
Promotoren: dr. Amaury Frankl (amaury.frankl@ugent.be) (contactpersoon),  Prof. Veerle Van Eetvelde (veerle.vaneetvelde@ugent.be), Prof. Jan Nyssen (jan.nyssen@ugent.be)
Projectomschrijving: Dit onderwijsinnovatieproject heeft als opzet om delen van excursies permanent digitaal beschikbaar te maken voor studenten, via het gebruik van ‘Virtual Reality’

Ten eerste kunnen hierdoor bezochte excursiepunten op een “terreinrealistische” manier opnieuw virtueel bezocht worden tijdens hoorcolleges of practica, of kunnen studenten deze plaatsen op een later tijdstip opnieuw beleven (zoals ter voorbereiding van het examen).

Ten tweede wordt het leermateriaal van hoorcolleges en practica uitgebreid met bijkomende V.R. opnames van interessante locaties langs het excursieparcours of andere interessante plaatsen, vaak in een ander seizoen of bij andere weersomstandigheden dan de excursie zelf.

Lees het volledige projectvoorstel...

Korte weblectures voor toelichting moleculair biologische concepten

Vakgroep/dienst: Biomedische Moleculaire Biologie
Promotor: Prof. Wim Declercq (wim.declercq@irc.vib-ugent.be)
Projectomschrijving: Dit project betreft het aanmaken van een drietal nieuwe weblectures binnen het kader van de cursus Moleculaire Biologie I (Ba2, BCBT) over topics waarover er meermaals bijkomende vragen gesteld worden tijdens de werkcolleges. De topics worden gekozen op basis van steeds weerkerende vragen over die specifieke concepten. De weblectures worden dan beschikbaar gesteld voor de studenten op het Minerva platform. Bij bevragen van de studenten blijkt dat ze het nuttig vinden om die uitleg, met bijhorende powerpoint presentatie, nog eens kort te kunnen beluisteren via Minerva als voorbereiding op het examen.

Lees het volledige projectvoorstel...

Captain Einstein: de relativiteitstheorie in virtual reality

Vakgroep/dienst: Fysica en Sterrenkunde
Promotor: dr. Karel Van Acoleyen (Karel.vanacoleyen@ugent.be)
Projectomschrijving:  Voor ons Captain Einstein project ontwikkelen we een Virtual Reality (VR) immersieve beleving van de speciale relativiteitstheorie - dit in samenwerking met LUCA school of arts en het cross-media bedrijf Fisheye.

Concreet wordt de ‘passagier’ in ons VR filmpje meegenomen op een boottochtje door de Gentse binnenstad. Maar het is een bijzonder boottochtje: de lichtsnelheid is er namelijk 20km/h in plaats van de gigantisch grote 300.000km/sec die we normaal hebben. Hierdoor worden de vele fantastische effecten van de relativiteitstheorie al zichtbaar bij gewone snelheden en aldus brengen we deze theorie naar een gekende alledaagse omgeving.

Lees het volledige projectvoorstel...

Communicatie en talentontwikkeling rond onderwijsinnovatie Faculteit Wetenschappen

Vakgroep/dienst: Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning Faculteit Wetenschappen
Promotor: Prof. Mieke Adriaens, Onderwijsdirecteur (Annemie.Adriaens@UGent.be)
Projectomschrijving: Met dit onderwijsinnovatieproject willen we het thema onderwijsinnovatie binnen de faculteit Wetenschappen en bij uitbreiding de Associatie UGent verder in de schijnwerpers plaatsen.

Lees het volledige projectvoorstel...

Stages

Vakgroep/dienst: Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning Faculteit Wetenschappen
Promotor: 
Prof. Mieke Adriaens, Onderwijsdirecteur (Annemie.Adriaens@UGent.be) 
Projectomschrijving: Een stage wil studenten al tijdens hun studies kennis laten maken met de dagelijkse activiteiten in het werkveld. Met dit onderwijsinnovatieproject willen we docenten inspireren rond het thema stages. Dat doen we door een overzicht te krijgen over de aanpak van stages binnen een aantal opleidingen en een aantal goede praktijken in de kijker te plaatsen, in te zetten op een aantal subthema’s en de aanmaak van een centraal facultair loket voor stages.

Lees het volledige projectvoorstel...

Multidisciplinair projectwerk in een fablab (fabrication laboratory)

Vakgroep/dienst: Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning Faculteit Wetenschappen
Promotor: 
Prof. Mieke Adriaens, Onderwijsdirecteur (Annemie.Adriaens@UGent.be)  
Projectomschrijving: Bedoeling van dit project is een kader te scheppen voor opleidingsoverschrijdend projectwerk. Dat willen we doen door studenten en docenten te laten kennismaken met de werking van Timelab/Reagent én door een opleidingsoverschrijdende workshop “Arduino” te organiseren op de campus Sterre.

Lees het volledige projectvoorstel...