Camtasia Studio Handleiding

Ondersteunend materiaal

In een aantal van onderstaande instructiefilmpjes wordt gebruik gemaakt van een bestaande *.camrec opname of (met klank) of van een presentatie of een figuur. Het kan handig zijn om deze bijhorende bestande te downloaden:

  • calculator.camrec (voorbeeld opname van Camtasia Studio)
  • demo.ppt (een voorbeeld powerpoint voorstelling met 3 slides)
  • earth.jpg (een figuur die gebruikt wordt bij animated call-outs)

De bestaande handleidingen van Camtasia Studio zijn zeer goed en volledig, maar soms wat langdradig.
U kan deze hier vinden: https://www.techsmith.com/tutorial-camtasia-8.html

U kan een rijk archief aan bestaande weblectures bekijken via volgende overzichtspagina:
http://www.ugent.be/we/nl/onderwijs/onderwijsinnovatie/voorbeelden_weblectures.htm

Weblecture opnemen

Tijdsduur: 2m34s
Inhoud: In dit filmpje wordt getoond hoe een schermopname te maken
Scenario: Volgende zaken komen aan bod: webcam aan/uit, keuze van audio-kanaal, testen van het audio level, deel van scherm selecteren, opname starten/stoppen, opname bekijken/opslaan
Bekijken via YouTube

Titelblad toevoegen aan weblecture

Tijdsduur: 23s
Inhoud: In dit filmpje wordt getoond hoe een titelblad toe te voegen aan de start van een weblecture.
Scenario: Dit titelblad, een *.jpg bestand wordt via "Import media" toegevoegd en naar de tijdslijn gesleept.
Bekijken via Zephyr of YouTube (kies 'Volledig scherm)

Versprekingen wegknippen

Tijdsduur: 19s
Inhoud: In dit filmpje (met audio) wordt getoond hoe een verspreking weg te knippen uit een opname. In dit geval betreft het een 'euhmm'.
Scenario: De verspreking wordt geselecteerd via de speelkop en vervolgens verwijderd via 'Cut'. We zien hoe het ontstane gat in de geluidstrack automatisch gedicht wordt.
Bekijken via Zephyr of YouTube (kies 'Volledig scherm)

Fade in/out

Tijdsduur: 19s
Inhoud:In dit filmpje wordt getoond hoe je een overgang tussen 2 slides maakt d.m.v. een fade in/out.
Scenario: De speelkop wordt gepositioneerd op de plek waar de transitie moet komen. Het tabblad 'Transitions' wordt geopend en de Fade-transitie wordt naar de tijdslijn gesleept.
Bekijken via Zephyr of YouTube (kies 'Volledig scherm)

Zoom-n-Pan

Tijdsduur: 43s
Inhoud: In dit filmpje wordt getoond hoe je in een filmpje kan inzoomen op een bepaald gebied van de schermopname.
Scenario: De speelkop wordt gepositioneerd op de start van de zoom. Vervolgens wordt het percentage van de zoom ingesteld (150% in ons geval), en de locatie ervan (op welk deel van het scherm ingezoomd wordt). Vervolgens wordt de speelkop gepositioneerd op de plek waar terug uitgezoomd wordt en de oorspronkelijke schaal terug ingesteld via de knop "Scale media to fit entire canvas". Er verschijnen dus uiteindelijk 2 zoom-n-pan iconen op de tijdslijn, één voor het inzoomen en één voor het uitzoomen.
Bekijken via Zephyr of YouTube (kies 'Volledig scherm)

Callouts

Tijdsduur: 1m39s
Inhoud: Callouts zijn aanduidingen die verschijnen tijdens een filmpje. Ze dienen om de aandacht tijdens het afspelen te trekken op een bepaalde actie of een bepaald onderdeel van de interface. Veelgebruikte Callouts zijn: pijlen, rechthoeken, cirkels, al dan niet voorzien van tekst en al dan niet geanimeerd.
Scenario: De speelkop wordt gepositioneerd op de start van de callout. De 'Callouts'-tab wordt geopend en alle beschikbare callouts verschijnen. In dit voorbeeld selecteren we een blauwe pijl. De pijl wordt voorzien van tekst, gepositioneerd op het scherm en geschaald. Vervolgens wordt een tweede pijl toegevoegd. Deze wordt tevens van tekst voorzien en geroteerd. Vervolgens wordt een zogenaamde geanimeerde callout toegevoegd, een rood ovaal om precies te zijn. Via de speelkop wordt gekeken hoe de animatie er precies uitziet. Vervolgens wordt de spotlight callout toegevoegd, die ook weer gepreviewd wordt. Vervolgens wordt een bestaande callout gewijzigd: de blauwe pijl wordt rood gemaakt.
Bekijken via Zephyr of YouTube (kies 'Volledig scherm)

Geanimeerde Callouts

Tijdsduur: 1m41s
Inhoud: In dit filmpje wordt gedemonstreerd hoe een figuur of een pijl te animeren. Zo'n animatie kan betrekking hebben op 4 parameters: position, rotation, scale, opacity
Scenario: Er wordt een figuur geïmporteerd en op de tijdslijn geplaatst. De speelkop wordt gepositioneerd op de plek waar de animatie start. Het tabblad 'Visual Properties' wordt geopend en een animatie toegevoegd. Er verschijnt een nieuw icoon (een gele pijl) op de tijdslijn alsook de 4 parameters position, rotation, scale, opacity. De gele pijl kan verplaatst en uitgetrokken worden. De speelkop wordt gepositioneerd vóór de animatie en de gewenste 4 parameters worden ingesteld. vervolgens wordt de speelkop gepositioneerd ná de animatie en worden de finale parameters ingesteld.
Vervolgens wordt een callout (een blauwe pijl) toegevoegd. Deze wordt geanimeerd door het instellen van de initiële en finale 4 parameters. Om af te sluiten wordt de resulterende animatie bekeken.
Bekijken via Zephyr of YouTube (kies 'Volledig scherm)

Captions (=ondertiteling) toevoegen

Tijdsduur: 2m31s
Inhoud: In dit filmpje (met audio) wordt getoond hoe men een bestaande opname met een audiospoor halfautomatisch kan ondertitelen via de speech-to-text spraakherkenningsfunctie van Camtasia Studio. Captions in video laten toe deze video tekstueel te gaan doorzoeken. Deze functie werkt zowel met eigen opnames (*.camrec) als met bestaande video's. De spraakherkenningsfunctie werkt best met Engelstalige spraak. In dit filmpje werd de eigenlijke ondertiteling (soms een vertaling) manueel gedaan op voorhand en bewaard in een apart tekstbestand.
De praktijk wijst uit dat de ondertiteling van 1 min opname gemiddeld zo'n 6 minuten vraagt.
Scenario: Open een bestaande opname (*.camrec) met Engelstalige spraak. Deze opname wordt kort voorbeluisterd. Het tabblad 'Captions' wordt geopend en de functie 'Speech-to-text' gestart en toegepast op de gehele tijdslijn. Eens de spraakherkenning klaar verschijnt er een extra track op de tijdslijn met daarin de ondertitels. De automatische spraakherkenning zit vol van de fouten maar de synchronisatie van ondertitels en klank is meestal wel goed.Vervolgens wordt het tekstbestand met de ondertiteling geopend, de opname zin per zin beluisterd en de ondertitels zin per zin in de captions editor geplakt. Indien nodig kunnen captions gesplitst (te lang) of samengevoegd worden. Deze werkwijze wordt herhaald voor alle captions.
Bekijken via Zephyr of YouTube (kies 'Volledig scherm)

Exporteren van captions - zoeken in captions

Tijdsduur: 1m 31s
Inhoud: In dit filmpje wordt gedemonstreerd hoe de ondertitels van een filmpje geëxporteerd kunnen worden naar een *.pdf bestand om ter beschikking te stellen van de studenten. Captions in video laten toe deze video tekstueel te gaan doorzoeken.
Scenario: Er wordt gestart van een reeds ondertiteld filmpje. In de captions editor wordt de functie 'Export captions' geselecteerd. De ondertitels worden opgeslagen in het bestand 'ondertitels.srt'. Vervolgens wordt dit bestand geopend in Kladblok. We zien de individuele ondertitels en hun tijdsindicatie. Dit tekstbestand kan opgeslagen worden als een *.pdf bestand. Vervolgens wordt getoond hoe men deze ondertitels 'Searchable' kan maken voor de eindgebruiker. Het filmpje wordt 'geproduced' via  'Custom Production Settings'. Bij de 'Smart Player' opties, onder het tabblad 'Options' staat 'Searchable' aangevinkt en wordt gekozen voor 'Burned in captions'. Daardoor zijn ze meteen zichtbaar voor de eindgebruiker bij het afspelen van het filmpje. Vervolgens wordt het filmpje (versneld) 'geproduced' en het eindresultaat bekeken. Een zoekopdracht doorheen de captions wordt uitgevoerd en er wordt genavigeerd binnen de zoekresultaten.
Bekijken via Zephyr of YouTube (kies 'Volledig scherm)

Voice-over toevoegen - Camtasia Studio

Tijdsduur: 1m13s
Inhoud: Soms is de geluidskwaliteit van een oorspronkelijk opname onvoldoende (door ruis bijvoorbeeld of door teveel haperingen) en is het beter achteraf een voice-over op te nemen. Ook voor vertalingen van bestaande opnames kan men een voice-over gebruiken.

Zo'n voice-over opname gebeurt door de originele opname (geluidsloos) af te spelen terwijl Camtasia Studio een nieuwe opname maakt van klank en scherm. In onderstaand filmpje wordt dus vertrokken van 2 opnames met Camtasia Studio: de originele opname met slechte klank: 01_originele_opname.camrec, de voice-over opname met de goede klank: 02_voice_over_opname.camrec
Scenario: De originele en de voice-over opname worden geïmporteerd. Eerst wordt de originele opname naar de tijdslijn gesleept.
Door er rechts op te klikken kan je beeld en klank scheiden via 'Separate video and audio'. Klik rechts op het audiospoor en verwijder het. Sleep de voice-over opname naar de tijdslijn. Scheid beeld en klank via 'Separate video and audio'. Klik rechts op het video-spoor en verwijder het. We beschikken nu dus over een video met het originele beeld en de nieuwe klank.
Bekijken via Zephyr of YouTube (kies 'Volledig scherm)

Markers toevoegen (=inhoudelijke navigatie toevoegen)

Tijdsduur: 3m25s
Inhoud: Het gebruik van markers laat toe om inhoudelijke navigatie toe te voegen aan een video. Deze laten de gebruiker toe gericht bepaalde delen van de weblecture te bekijken en geen tijd te verliezen met te zoeken naar het juiste fragment. Zo'n inhoudelijke navigatie wordt sterk aangeraden vanaf een video langer dan 3 minuten.
Opmerking: als je een schermopname doet van een Powerpoint presentatie worden automatisch markers toegevoegd: de titels van de slides worden gebruikt als namen voor de markers.
Scenario: Open een bestaande opname, duif.mp4 in dit geval (maar een *.camrec kan ook), en sleep ze naar de tijdslijn. Open het 'Marker View'. Positioneer de speelkop naar een gewenst navigatiepunt. Klik in de smalle markers-band om een marker aan te maken en een naam te geven. Klik rechts op een marker om hem te hernoemen. Herhaal deze procedure voor alle gewenste navigatiepunten. Rechts-klik op een marker om hem te verwijderen. De video wordt 'geproduced' via de 'Custom Production Settings'. Bij de Produce-options: 'Produce with controller' en 'Table of contents' dient aangevinkt. Het is eventueel nog mogelijk om marker-namen te wijzigen of verwijderen. Het is handig om de inhoudstafel initieel zichtbaar te maken, zodat de gebruiker meteen weet heeft van de navigatiemogelijkheid (in combinatie met de zoekmogelijkheid). Kies ook voor 'text only' bij 'Marker display'. De video wordt 'geproduced' en het resultaat bekeken. Als de weblecture gestart wordt verschijnt de navigeerbare inhoudstafel meteen. De inhoudstafel laat zich ook wegklikken via de controller.
Bekijken via Zephyr of YouTube (kies 'Volledig scherm)

Een video producen - Camtasia Studio

Tijdsduur: 2m10s
Inhoud: Eens een weblecture opgenomen en de nodige montage en toevoegingen (callouts, captions, markers,...) zijn gebeurt kan men deze gaan 'Producen'.
Scenario: Selecteer 'Produce and share' en kies 'Custom production settings'. Selecteer 'MP4', overloop de verschillende controller opties, wijzig eventueel nog de navigeerbare inhoudstafel, selecteer een map en geef een naam aan de weblecture (zonder spaties !!) Drukken op 'Finish' start het renderingsproces dat enkele minuten kan duren afhankelijk van de lengte van de weblecture. Er wordt een submap aangemaakt waarin alle aangemaakte bestanden geplaatst worden. Als het producen klaar is wordt de weblecture automatisch geopend met een webbrowser en kan men het resultaat bekijken. In de geselecteerde submap kan men alle aangemaakte bestanden bekijken. Er werden 2 submappen aangemaakt 'scripts' en 'skins'. 'naam.html' start de weblecture mét controller. 'naam.mp4' start de weblecture zonder controller.
Bekijken via Zephyr of YouTube (kies 'Volledig scherm)

Publicatie op Minerva of Youtube - Camtasia Studio

Tijdsduur: 3m1s
Inhoud: Eens een weblecture afgewerkt en 'produced' kan men deze online gaan publiceren. Dat kan op Minerva/Zephyr of op YouTube. Bij publicatie op Minerva kan men de navigeerbare inhoudstafel behouden. Bij publicatie op YouTube verliest men de navigatie mogelijkheid.
Scenario: Maak een zip-bestand van alle 'geproduceerde' bestanden in de weblecture. Open de documentenruimte van Minerva en maak een nieuwe map aan. Selecteer 'Materiaal toevoegen' en vervolgens 'Document uploaden'.
Opmerking: indien men enkel een *.mp4 bestand van de weblecture wil uploaden (dus zonder de navigatie) kiest men beter voor 'Nieuwe video uploaden'. Selecteer het zip-bestand met de weblecture. Klik vervolgens op 'Unzip'. Alle nodige bestanden voor de weblecture worden uitgepakt in de aangemaakte map. Maak in Minerva alle mappen en bestanden van de weblecture onzichtbaar, behalve 'naam.html' zodat de studenten zich niet kunnen vergissen. Klik, voor het bestand 'naam.html' op het knopje 'Compatibiliteitsmodus' zodat deze aan staat. De student start de weblecture door te klikken op 'naam.html'. Voor publicatie op Youtube hoeft men enkel het bestand 'naam.mp4' te uploaden naar de YouTube-server. Men verliest dan de navigeerbare inhoudstafel.
Bekijken via Zephyr of Youtube (kies 'Volledig scherm)