Lesmateriaal Open Lessen - Krokusvakantie

Plattegrond Campus Sterre

Biochemie en Biotechnologie

Algemene biochemie: bouwstenen van het leven - Nucleotiden en nucleïnezuren - deel 2

Algemene chemie  - Zuur-Basereacties I - Zuur-Basereacties II

Biodiversiteit van dieren - Porifera

Genetica I - Mutaties

Dinsdag 5/03

Inleiding tot de levenswetenschappen - Membranen en celadhesie

Biomedische fysiologie - Zintuigen deel 1 - deel 2 - deel 3

Fysica II - H25 - Elektrische stroom en weerstand

Inleiding tot de levenswetenschappen - Membraan transport

Plantenfysiologie - Geen lesmateriaal beschikbaar

Algemene chemie - Zuur-Basereacties I - Zuur-Basereacties II

Biodiversiteit van dieren - Cnidaria & Ctenophora

Genetica I - Mutaties

Plantenfysiologie - Geen lesmateriaal beschikbaar

Vrijdag 8/03

Algemene biochemie: bouwstenen van het leven - Nucleotiden en nucleïnezuren - deel 3

Biomedische fysiologie - Zintuigen deel 1 - deel 2 - deel 3

Fysica II - H26 - Gelijkstroomschakeling

Gentechnologie I - mRNA analyse

Inleiding tot de levenswetenschappen - Enzymes en katalyse

Biologie

Maandag 4/03

Algemene chemie II: veranderingen in materie - Chemische thermodynamica

Organische chemie - Thema 7 - Thema 8

Vertebraten: histologie en vergelijkende anatomie - Zenuwweefsel

Algemene microbiologie - Les 7

Ecologie - Populatie- en gemeenschapsecologie

Geologie: systeem Aarde - Magmatische gesteenten - Plutonen en vulkanen

Woensdag 6/03

Arthropoda - Arachnida

Celbiologie -

Fysica II - H25 - Elektrische stroom en weerstand

Geologie: systeem Aarde - Plutonen en vulkanen - Sedimentaire gesteenten

Algemene chemie II: veranderingen in materie - Zuur-Basereacties I

Celbiologie -

Algemene microbiologie - Les 8

Biogeografie - Aquatische biomen

Ecologie - Populatie- en gemeenschapsecologie

Fysica II - H26 - Gelijkstroomschakeling

Organische chemie - Thema 9-11

Chemie

Algemene biochemie: bouwstenen van het leven - Nucleotiden en nucleïnezuren - deel 2

Algemene chemie  - Zuur-Basereacties I - Zuur-Basereacties II

Fysica: golven, optica en thermische fysica - H16-Geluid

Dinsdag 5/03

Wiskunde: analyse - H4-Operatoren - H5-Functieruimten

Chemie en maatschappij - Lesmateriaal bij aanvang les

Wiskunde: analyse - (oefeningenles) - H2-Differentiaalvergelijkingen (theorie)

Algemene chemie  - Zuur-Basereacties I - Zuur-Basereacties II

Fysica: golven, optica en thermische fysica - H16-Geluid

Wiskunde: analyse - H4-Operatoren - H5-Functieruimten

Vrijdag 8/03

Algemene biochemie: bouwstenen van het leven - Nucleotiden en nucleïnezuren - deel 3

Fysica en Sterrenkunde

Analyse II - H4-Dubbelintegralen

Elektriciteit en magnetisme - Lesmateriaal bij aanvang les

Inleiding tot de theoretische fysica -

Dinsdag 5/03

Analyse II - H4-Dubbelintegralen

Elektriciteit en magnetisme - Lesmateriaal bij aanvang les

Inleiding tot de theoretische fysica -

Thermische fysica - H5-Warmte

Woensdag 6/03

Analyse II - H4-Dubbelintegralen

Elektromagnetisme - Kwantumdeeltjes in een elektromagnetisch veld

Inleiding tot de theoretische fysica -

Thermische fysica - H5-Warmte

Analyse II - (oefeningenles) - H4-Dubbelintegralen

Elektriciteit van magnetisme - Lesmateriaal bij aanvang les

Vrijdag 8/03

Elektriciteit en magnetisme - Lesmateriaal bij aanvang les

Geografie en Geomatica

Fysische geografie: vorming van het reliëf - Fluviaal transport - Rivieren

Inleiding landschapskunde - Analyse landschappelijke patronen

Dinsdag 5/03

De biosfeer: planten - Morfologie stengel

Inleiding bodemkunde - Bodemkarakteristieken

Fysica II - H25 - Elektrische stroom en weerstand

Teledetectie - Satellieten voor aardobservatie

Donderdag 7/03

Geodesie -

Vrijdag 8/03

De biosfeer: planten - Morfologie blad

Fysica II - H26 - Gelijkstroomschakeling

Geologie

Algemene chemie II: veranderingen in materie - Chemische thermodynamica

Fysica: golven, optica en thermische fysica - H16-Geluid

Fysische geografie: vorming van het reliëf - Fluviaal transport - Rivieren

Geologie van België - Les 8

Dinsdag 5/03

De biosfeer: planten - Morfologie stengel

Inleiding tot de petrologie - Les 8

Algemene chemie II: veranderingen in materie - Zuur-Basereacties I

Fysica II: golven, optica en thermische fysica - H16-Geluid

Vrijdag 8/03

De biosfeer: planten - Morfologie blad

Geologie van België - Les 9

Inleiding tot de petrologie - Les 9-10

Informatica

Calculus - H5-H6

Lineaire algebra en meetkunde -

Scriptingtalen - Les07

Dinsdag 5/03

Scriptingtalen - Les08

Calculus - H5-H6

Donderdag 7/03

Algoritmen en datastructuren I - Lesmateriaal bij aanvang les

Lineaire algebra en meetkunde -

Wiskunde

Analyse II - H4-Dubbelintegralen

Lineaire algebra en meetkunde II - 1.6-1.8

Numerieke analyse - Lesmateriaal bij aanvang les

Topologie en metrische ruimten - 1.8-1.11

Dinsdag 5/03

Analyse II - H4-Dubbelintegralen

Differentiaalmeetkunde I -

Analyse II - H4-Dubbelintegralen

Analyse II - (oefeningenles) - H4-Dubbelintegralen

Numerieke analyse - Lesmateriaal bij aanvang les

Topologie en metrische ruimten - 1.8-1.11

Vrijdag 8/03

Discrete wiskunde II - (voormiddag & namiddag) - 3.3.1. tot 5.2