Stage

Welke procedure een student moet volgen is verschillend naargelang de student te maken heeft met een bezoldigde of onbezoldigde stageplaats in het binnen- of het buitenland. Volg je een stage in het buitenland, bekijk dan zeker je beursmogelijkheden.

 

 

 

Voor extra informatie omtrent stages aan de faculteit Wetenschappen, bekijk onze pagina voor studenten.
Er is ook een pagina voor opleidingen.