Stage voor studenten

Studiefiches en stagereglement

Lees eerst de studiefiche en/of het stagereglement van jouw opleiding. Hierin vind je alle informatie en praktische regelingen die nodig zijn bij de organisatie en het volgen van een stage.

Stage in het Onderwijs- en examenreglement

Stageplaats zoeken

Als student zoek je zelf een stageplaats. Bij sommige opleidingen vind je een stageplaats alleen via de stagecoördinator.

Als er geen stageverplichting is maar je wil dit zelf realiseren tijdens je studie (vrijwillige stage) dien je zelf het initiatief te nemen om een stageplaats te vinden.

Als een student op stage wil bij een bepaald bedrijf, kan de opleiding beslissen dat de student hiervoor een stagevoorstel moet voorleggen.

Procedure

De partijen bij een stageovereenkomst zijn:

 • de student-stagiair
 • het bedrijf waar je stage loopt
 • de UGent

Je vindt er ook toelichting over het sociaal statuut van de stagiair, de uitvoering van de stage en de aansprakelijkheidsregels.

Indien het gaat om een onbezoldigde stage in het binnenland moet een stagecontract afgesloten worden. Het contract dient gedagtekend en ondertekend te worden door de jezelf, het stagebedrijf, de promotor en de FSA (in naam van de decaan).
Indien het gaat om een bezoldigde stage in binnen of buitenland moet een arbeidscontract opgesteld worden. In dit geval moet het contract gedagtekend en ondertekend worden door de uzelf, het stagebedrijf, de promotor en de Rector.

Studenten die kiezen voor een vrijwillige stage volgen een andere procedure.

Indien je kiest voor een stage of masterproef in het buitenland kom je in aanmerking voor een Erasmus+ beurs

Opgelet: masterproefovereenkomsten: (de ondertekening van) een masterproefovereenkomst wordt vanaf AJ 2015-2016 geregeld door de onderwijsdirecteur van de betrokken faculteit bij wie je ook een modelovereenkomst kan bekomen. Voor vragen tot aanpassing van de modelovereenkomst kan je de dienst TechTransfer 
(directie Onderzoeksaangelegenheden) contacteren: contracten@UGent.be of 09/264.78.83). Voor alle andere vragen kan je terecht bij de Facultaire Dienst Onderwijs van de betrokken faculteit.

Risicoanalyse, werkpostfiche en gezondheidstoezicht

Een belangrijk thema op het terrein van stage is veiligheid. Om studenten te beschermen voor de verschillende risico’s waarmee ze tijdens hun stage geconfronteerd kunnen worden, zijn er extra maatregelen getroffen qua gezondheid en veiligheid.

Informatie over medisch onderzoek voor Wetenschappen (documenten)

Juridisch kader gezondheidstoezicht stagiairs

Indien er sprake is van een arbeidsovereenkomst (= bezoldigde stage) is het stagebedrijf verantwoordelijke voor het gezondheidstoezicht.

Indien er sprake is van een Learning Agreement for Traineeship zijn deze docuemten niet verplicht.

Verzekering

Specifieke verzekeringen voor studenten:

 • Persoonlijke lichamelijke ongevallen
  voor medische kosten indien je het slachtoffer wordt van een persoonlijk lichamelijk ongeval in het kader van universitaire activiteiten of op weg van en naar de universitaire activiteiten
 • Reisbijstand
  voor medische kosten, repatriëring, e.d. , voor studenten die in het kader van een universitaire activiteit op studiereis naar het buitenland gaan. Je bent automatisch gedekt door de polis reisbijstand, maar denk ook zeker aan extra verzekeringen en ziekenfonds.
 • Arbeidsongevallen
  zodat u als student-stagiair ook verzekerd bent voor arbeidsongevallen op de stageplaats.

Ook voor vrijwillige stage ben je gedekt, doch enkel indien deze uitgevoerd wordt op basis van een promotor van de UGent.

Bij bezoldigde stages dien je een arbeidsovereenkomst af te sluiten. Dit contract bevat een clausule in verband met verzekeringen.

Attesten verzekeringen

Begeleiding en beoordeling

De begeleiding en de beoordeling gebeurd door de stageverantwoordelijken van UGent en het stagebedrijf.

  Gerelateerde links