Naar het buitenland na je studies

Studeren of onderzoek doen in het buitenland kan pas als je daartoe de toelating van een buitenlandse instelling hebt verworven.

Eén van de belangrijkste zaken hierbij is dat je op een of andere manier de nodige financiering voor je studie of onderzoek moet vinden, bij voorkeur onder de vorm van een beurs.