Docentenmobiliteit buiten Europa

Bestemmingen

Het is ook mogelijk om buiten Europa op docentenmobiliteit te gaan.

Procedure

Om beroep te doen op een financiële tegemoetkoming moet er altijd een onderwijsopdracht gekoppeld zijn aan de mobiliteit, er kan dus geen beroep gedaan worden op dit budget indien het enkel over een uitwisseling voor onderzoek gaat.

Daarnaast moet de docent een aanvraag indienen bij de FCI-voorzitter van de Faculteit Wetenschappen, alvorens de mobiliteit plaatsvindt. Deze aanvraag wordt behandeld op de eerstkomende FCI-vergadering. Na goedkeuring is financiële steun (vergoeding reiskosten) mogelijk.
Na de mobiliteit dient de docent zijn dossier in te dienen bij de International Relations Officer (IRO).

Het terugbetalingsdossier omvat volgende documenten:

  • indien zelf voorgeschoten: (kopie van) factuur en betalingsbewijs.
  • indien voorgeschoten door de vakgroep: overboekingdocument, (kopie van) factuur en betalingsbewijs.

De uiteindelijke goedkeuring en terugbetaling wordt geregeldoor de mevrouw Reintje Reynebeau van de Afdeling Internationale Betrekkingen.

Voor vragen kan u terecht bij de IRO van de faculteit Wetenschappen en bij de verantwoordelijke voor bilaterale akkoorden buiten EU van de Afdeling Internationale Betrekkingen (Reintje Reynebeau).

Prospectie

Voor prospectie binnen of buiten Europa kan financiële steun verkregen worden. Voor meer info contacteer de International Relations Officer.

Onderzoek

  • Voor onderzoek kunnen vaak externe fondsen aangewend worden of kunnen stafleden aanspraak maken op persoonlijke fondsen inzake internationale activiteiten (bv. BOF, FWO).
  • Daarnaast kunnen de middelen beheerd door de FCWO’s (Facultaire Cel voor Wetenschappelijk Onderzoek) in het kader van een Cooperation Agreement aangewend worden.

Contact

International Relations Officer: Anja Sandrap