Erasmus docentenmobiliteit

Binnen het Erasmus programma is docentenuitwisseling (Teaching Staff Mobility) mogelijk. Universiteit Gent voorziet in een toelage om deze mobiliteit te steunen.

Voorwaarden

De Erasmustoelage voor onderwijsopdrachten is bedoeld voor onderwijzend personeel om bij Erasmus-partneruniversiteiten enkele gastcolleges of -seminaries te doceren. De mobiliteit is mogelijk in de Erasmus+ Programmalanden (= 27 andere EU lidstaten, Noorwegen, Liechtenstein, IJsland en Turkije).

Om beroep te kunnen doen op een financiële tegemoetkoming moet er aan volgende voorwaarden voldaan worden:

 • mobiliteit tussen 1 oktober 2019 en 30 september 2020
 • Er moet een bilateraal akkoord afgesloten zijn tussen de instellingen (per vakgebied).
 • Lesopdracht bedraagt minstens 8 uur per week (of elke kortere periode). Voor mobiliteitsperiodes van meer dan één week moet 1/8e dag in uren bijgerekend worden.
 • Van 2 dagen tot 2 maanden (exclusief reisdagen)
 • Duidelijke en transparante selectiemethode

Toelage (reis- en verblijfkosten)

Reiskosten

Afstanden

 • Tussen 0 en 99 km: 20€/deelnemer
 • Tussen 100 en 499 km: 180€/deelnemer
 • Tussen 500 en 1999 km: 275€/deelnemer
 • Tussen 2000 en 2999 km: 360€/deelnemer
 • Tussen 3000 en 3999 km: 530€/deelnemer

De distance calculator is een handige tool voor het berekenen van de reisafstand voor stafleden (enkele reis).

 

Verblijfkosten

Een forfait per dag naargelang land van bestemming vanaf de dag van vertrek tot en met de dag van terugkeer.

Ontvangend land Dag 1-14 Dag 15-60
Denemarken, Zweden, Noorwegen, IJsland, Finland, Luxemburg, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Liechtenstein 90€/dag 63€/dag
België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Italië, Spanje, Portugal, Griekenland, Cyprus, Malta 80€/dag 56€/dag
Estland, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië, Slovakije, Hongarije, Bulgarije, Roemenië, voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Slovenië, Kroatië, Turkije 70€/dag 49€/dag
Partnerlanden 180€/dag 126€/dag

 

Indien de gemaakte onkosten hiermee niet gedekt zijn, dan kan de Afdeling Internationalisering een aanvullende financiering geven op basis van de forfaitaire dagvergoeding en hotelmaxima van de UGent.

Administratieve verplichtingen

Aanvraagdossier

 • Partneruniversiteit/gastinstelling
 • Lesopdracht: vak – opleiding - lesuren
 • Periode
 • (Geraamde) kostprijs


Gelieve uw dossier te bezorgen aan A. Sandrap, alvorens de mobiliteit plaatsvindt. Uw dossier zal door de Facultaire Commissie Internationalisering (FCI) behandeld worden.
Na goedkeuring is financiële steun mogelijk.

  Terugbetalingsdossier

  De docent is verplicht voorafgaand aan zijn/haar vertrek een reisaanvraag in te dienen in SAP.
  De docent houdt rekening met de reisadviezen van de FOD Buitenlandse Zaken en eventuele bijkomende adviezen van de UGent. Docenten met Belgische nationaliteit registreren hun reis eveneens in de tool van de FOD Buitenlandse Zaken.

   Voor de Erasmus+ verantwoording moeten de volgende documenten worden ingevuld:

  • Het tekenen van een financieringsovereenkomst = Grant Agreement met de UGent
  • Het opstellen door de docent en de ontvangende instelling van een Staff Mobility Work Programme Agreement = Werkprogramma
  • Het laten tekenen door de ontvangende instelling van een Certificate of Attendance
  • Het invullen van een online deelnemersrapport (Staff Participant Report) via Mobility Tool (hiervoor krijgt de docent een e-mail met instructies na de mobiliteit)
  • Het invullen van het onkostenformulier.
  • De originele stukken indienen voor terugbetaling.

  Gelieve uw terugbetalingsdossier te bezorgen aan A. Sandrap

  Afsluiten van een bilateraal akkoord

  Indien u met een bepaalde universiteit een bilateraal akkoord wenst op te stellen voor docenten- en/of studentenmobiliteit kan u hiervoor contact opnemen met de International Relations Officer.

  Contact

  International Relations Officer: Anja Sandrap