Erasmus docentenmobiliteit

Binnen het Erasmus programma is docentenuitwisseling (Teaching Staff Mobility) mogelijk. Universiteit Gent voorziet in een toelage om deze mobiliteit te steunen.

Procedure docentenmobiliteit

Om beroep te kunnen doen op een financiële tegemoetkoming moet er aan volgende voorwaarden voldaan worden:

Voorwaarden mobiliteit tussen 1 oktober 2018 en 30 september 2019

 • Er moet een bilateraal akkoord afgesloten zijn tussen de instellingen (per vakgebied).
 • Lesopdracht bedraagt minstens 8 uur per week (of elke kortere periode). Voor mobiliteitsperiodes van meer dan één week moet 1/8e dag in uren bijgerekend worden.
 • Van 2 dagen tot 2 maanden (exclusief reisdagen)
 • Duidelijke en transparante selectiemethode

  De docent moet daarnaast een aanvraag indienen bij de FCI-voorzitter van de faculteit Wetenschappen, alvorens de mobiliteit plaatsvindt. Deze aanvraag wordt behandeld op de eerstkomende FCI-vergadering. Na goedkeuring is financiële steun mogelijk.

  Na de mobiliteit dient de docent zijn dossier in bij de International Relations Officer.

   

  Afsluiten van een bilateraal akkoord

  Indien u met een bepaalde universiteit een bilateraal akkoord wenst op te stellen voor docenten- en/of studentenmobiliteit kan u hiervoor contact opnemen met de International Relations Officer.

  Het bilak dient ondertekend te worden door de FCI-voorzitter na goedkeuring van het FCI-lid van de desbetreffende opleiding en zijn partner in het buitenland. Er wordt zo veel mogelijk gestreefd naar 2-richtingsverkeer (zowel inkomende als uitgaande studenten/docenten voorzien).

  Prospectie

  Voor prospectie binnen of buiten Europa kan financiële steun verkregen worden. Voor meer info contacteer de International Relations Officer.

  Onderzoek

  • Voor onderzoek kunnen vaak externe fondsen aangewend worden of kunnen stafleden aanspraak maken op persoonlijke fondsen inzake internationale activiteiten (bv. BOF, FWO).
  • Daarnaast kunnen de middelen beheerd door de FCWO’s (Facultaire Cel voor Wetenschappelijk Onderzoek) in het kader van een Cooperation Agreement aangewend worden.

  Contact

  International Relations Officer: Anja Sandrap