Organisatie internationale mobiliteit (OIM)

Besteding van de financiële middelen van UGent voor het organiseren en bevorderen van studenten- en docentenmobiliteit buiten de Erasmuszone.

Criteria

Het voornaamste doel van activiteiten in het kader van OIM is prospectie en kwaliteitsbevordering.


Dit budget kan volgende acties omvatten:

 • Bezoek aan en ontvangst van potentiële partnerinstellingen buiten de Erasmuszone om mobiliteitsovereenkomsten te bespreken of te bepalen, zonder dat een noodzakelijke lesopdracht gekoppeld is aan het bezoek (academische en organisatorische afspraken). Dit kan ook voor ATP;
 • Bezoek aan en ontvangst van bestaande partnerinstellingen buiten de Erasmuszone om de kwaliteit van de samenwerking en de betreffende instellingen te bevorderen (‘benchmarking’). Dit kan ook voor ATP;
 • Het verschaffen van taalvoorbereiding aan studenten en personeelsleden die aan mobiliteitsactiviteiten buiten de Erasmuszone zullen deelnemen (talen die niet aan het UCT worden gedoceerd);
 • Verstrekken van informatie en ondersteuning aan inkomende en uitgaande studenten en personeelsleden (bv. kennismaking met gastinstelling/-organisatie, verwelkoming, studieadvies aan studenten, hulp bij praktische zaken zoals huisvesting, sociale zekerheid, verblijfsvergunningen, vervoer, begeleiding van gaststudenten door studiebegeleider/mentor) – focus op niet-Erasmuszone;
 • Het verzamelen van feedback van teruggekeerde studenten en personeelsleden en deze feedback ter beschikking stellen aan gegadigde studenten en personeelsleden voor een verblijf in het buitenland – focus op niet-Erasmuszone;
 • Het treffen van specifieke regelingen (door docenten of ATP-personeel) om de kwaliteit van (bedrijfs)stages buiten de Erasmuszonde voor studenten te waarborgen;
 • Informatie bezorgen over en voor publiciteit zorgen rond mobiliteit van studenten en personeel – focus op niet-Erasmuszone;
 • Het volgen door ATP/AAP en ZAP van specifieke opleidingen of het bijwonen van conferenties/congressen buiten de Erasmuszonde gericht op internationale studenten- en docentenuitwisseling;
 • Activiteiten in het kader van een double of joint degree met niet-Europese partners (vergoeding van mobiliteit die niet via andere kanalen kan gefinancierd worden, vergoeding van organisatie samenkomsten).


Het budget kan niet aangewend worden voor:

 • Studiereizen voor studenten,
 • Lesopdrachten door docenten bij bestaande partners,
 • Rekruteringsbeurzen.

Administratieve verplichtingen

Aanvraagdossier

 • Omschrijving van de activiteit
 • (Geraamde) kostprijs

Gelieve uw dossier te bezorgen aan A. Sandrap (Anja.Sandrap@UGent.be). Uw dossier zal door de Facultaire Commissie Internationalisering (FCI) behandeld worden.
Na goedkeuring is financiële steun mogelijk.


Terugbetalingsdossier

Contact

International Relations Officer: Anja Sandrap