Vakantiecursussen - Faculteit Wetenschappen

De vakantiecursus chemie richt zich tot studenten die geen wetenschappelijke richting gevolgd hebben in het secundair onderwijs, of anders gezegd, voor studenten die wekelijks één uur chemie of twee uur natuurwetenschappen hebben gehad.

Studenten die uit een wetenschappelijke richting komen en toch hun chemische voorkennis willen bijwerken of opfrissen in de vakantie kunnen zich inschrijven voor het online zelfstudiepakket van de vakantiecursus chemie (zie verder bij inschrijven).

Enkel studenten die aan UGent ingeschreven zijn voor één van de onderstaande bacheloropleidingen kunnen de vakantiecursus chemie volgen of het online pakket aanvragen:

 • Faculteit Wetenschappen: bachelor biochemie en biotechnologie, bachelor biologie, bachelor chemie, bachelor geografie en geomatica, bachelor geologie
 • Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen: bachelor/schakel revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, bachelor/schakel logopedische en audiologische wetenschappen, bachelor/verkorte bachelor lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen, bachelor biomedische wetenschappen
 • Faculteit Diergeneeskunde: bachelor diergeneeskunde
 • Faculteit Farmaceutische Wetenschappen: bachelor farmaceutische wetenschappen

Inhoud

De cursus biedt een aanvulling van de leerstof chemie uit het secundair onderwijs, zodanig dat je vlotter van start kan gaan in het eerste jaar van jouw gekozen bacheloropleiding.

De basisleerstof die zal behandeld worden omvat o.a. atoombouw, chemische bindingen, naamgeving, rekenen met atomen, moleculen en ionen, oplossingen, stoichiometrie, het chemisch evenwicht en zuren en basen.

Praktische info

Periode: De vakantiecursus wordt georganiseerd tijdens de eerste week van september: van maandag 2 september 2019 tot en met vrijdag 6 september 2019 telkens van 9u tot 12u (theorie) en van 13u tot 15u (oefeningen).

Locatie: De theoretische lessen worden gegeven op Campus Heymans/Campus UZ Gent. Voor de oefeningen wordt in kleine groepen gewerkt, verspreid over de campussen Heymans, UZ en Sterre (op wandelafstand). De exacte planning wordt later nog meegedeeld.

Studiemateriaal: De cursusnota’s zullen online te downloaden zijn. De link ontvang je via mail (eind augustus) als je bent ingeschreven.

Inschrijven: 

 • Voor studenten die uit een niet-wetenschappelijke richting komen (1u chemie of 2u natuurwetenschappen) en wensen deel te nemen aan de Vakantiecursus Chemie:

De inschrijving start vanaf 1 juli 2019 en loopt tot en met 21 augustus 2019. Om in te schrijven klikt u op de volgende link (! wordt pas geactiveerd van zodra de inschrijvingsperiode start)

 • Voor studenten die uit een wetenschappelijke richting komen (2u of meer chemie) en het Online zelfstudiepakket Chemie wensen te ontvangen:

De inschrijving start vanaf 1 juli 2019 en loopt tot en met 15 september 2019. Om in te schrijven klikt u op de volgende link (! wordt pas geactiveerd van zodra de inschrijvingsperiode start)

Kostprijs: Gratis

Bijkomende inlichtingen kan je bekomen bij dr. ir. Karen Saerens, studiebegeleider Chemie (e-mail: Karen.Saerens@UGent.be).

Vakantiecursus Wiskunde voor opleidingen Wiskunde, Fysica & Sterrenkunde en Informatica

In vijf dagen wordt de relevante leerstof wiskunde van het middelbaar onderwijs (minstens 6 uur wiskunde) doorlopen. Elk onderwerp omvat een opfrissing van de theoretische resultaten en oefeningen die opklimmen van ‘routine’ tot ‘uitdaging’. Na afloop kan je, indien je dat wenst, deelnemen aan een elektronische zelftest.

Inhoud

 • Verzamelingenleer en logica
 • Combinatoriek
 • Elementaire algebra
 • Matrices en determinanten
 • Stelsels van vergelijkingen
 • Goniometrie
 • Vlakke analytische meetkunde
 • Ongelijkheden
 • Complexe getallen
 • Limieten, afgeleiden, functies
 • Integralen
 • Elementaire meetkunde

Praktische info

Wanneer? Van maandag 9 september 2019 tot en met vrijdag 13 september 2019, van 8.30u tot 12.45u en van 14.30u tot 17.15u

Waar? Campus Sterre, Krijgslaan 281, 9000 Gent - Gebouw S25 - Auditorium Emmy Noether

Studiemateriaal: een syllabus van 10€ wordt ter plaatse aangeboden

Voorwaarde: Enkel toegankelijk voor studenten ingeschreven aan de Universiteit Gent.

Inlichtingen en inschrijvingen: http://www.wiskunde.ugent.be/wiskunde-kiezen/vakantiecursus.php

Vakantiecursus Wiskunde voor opleidingen Chemie, Biologie, Biochemie & Biotechnologie, Geologie en Geografie & Geomatica

Deze vakantiecursus is bedoeld als opfrissing van een aantal basistechnieken die aan bod kwamen in richtingen met 4 uur wiskunde in het middelbaar onderwijs. De cursus is opgebouwd uit modules over verschillende onderwerpen. Per module wordt een korte herhaling van de theorie gegeven, komen een aantal uitgewerkte voorbeelden aan bod en is er een reeks oefeningen.

De cursustekst stelt je in staat om (eventueel zelfstandig) de nodige achtergrondkennis te verwerven. Naast de oefeningen die in de tekst zijn opgenomen, worden ook een aantal toetsen aangeboden via het elektronische leerplatform Usolv-IT.

Inhoud

 • Rekenkunde: rekenregels voor breuken en machten, volgorde van de bewerkingen, absolute waarde
 • Algebra: ontbinden in factoren, oplossen vergelijkingen en ongelijkheden, rationale functies, stelsels van lineaire vergelijkingen)
 • Meetkunde: meetkundige figuren, congruentie, vectoren, vergelijking van een rechte) Goniometrie (goniometrische getallen, betrekkingen tussen goniometrische getallen, driehoeksmeetkunde
 • Limieten: definities, rekenregels
 • Afgeleiden: definities, meetkundige betekenis, rekenregels
 • Integralen: onbepaalde integraal (definitie, rekenregels, substitutiemethode), bepaalde integraal (definitie, meetkundige betekenis, rekenregels)
 • Functieonderzoek: domein en beeld van een functie, symmetrieën, asymptoten, gebruik van eerste en tweede afgeleide

Praktische info

Wanneer? Van maandag 9 september 2019 tot en met vrijdag 13 september 2019, van 8u30 tot 12u45 en van 14u30 tot 17u15

Waar? Campus Sterre, Krijgslaan 281, 9000 Gent - Gebouw S2 - Auditorium 1ste verdieping

Studiemateriaal: een syllabus van 10€ wordt ter plaatse aangeboden op de eerste dag

Voorwaarde: Enkel toegankelijk voor studenten ingeschreven aan de Faculteit Wetenschappen

Inschrijven en inlichtingen: ; inschrijven vanaf 1 juli tot 4 september 2019