Financiële middelen

Facultaire Commissie Internationalisering (FCI)

Organisatie en steun (OS)

Financiële middelen voor het organiseren en bevorderen van studenten- en docentenmobiliteit binnen het kader van Erasmus.

Organisatie internationale mobiliteit (OIM)

Financiële middelen voor het organiseren en bevorderen van studenten- en docentenmobiliteit buiten de Erasmuszone.
Het voornaamste doel van activiteiten is prospectie en kwaliteitsbevordering.

Docentenmobiliteit Erasmus

Financiële middelen voor onderwijzend personeel om bij Erasmus-partneruniversiteiten enkele gastcolleges of -seminaries te doceren.

Vorming in kader van ATP-mobiliteit binnen EU (Erasmustoelage voor staftraining)

Financiële middelen voor niet-academisch personeel om bij Erasmus-partneruniversiteiten ervaringen en goede praktijken te leren kennen.

Bilaterale raamakkoorden buiten de EU

Financiële middelen met als doel het ondersteunen van studenten- en docentenmobiliteit in het kader van een ‘Cooperation Agreement’ (buiten de EU).

Internationalisation@Home

Financiële middelen ter ondersteuning van Internationalisaton@Home-projecten die tot doel hebben om niet mobiele studenten een internationale ervaring te geven.

Facultaire Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (FCWO)

Facultair Mobiliteits- en Sabbaticalfonds

Dit fonds omvat:
•    het mobiliteitskrediet voor AAP en OAP en
•    kredieten voor verblijf van buitenlandse onderzoekers
•    sabbaticals

Facultair Ondersteuningsfonds (overhead)

Dit fonds kan op aanvraag van een ZAP-lid aangesproken worden voor ondersteuning van het onderzoek.