Entiteiten

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Chemie

Functie
gewoon hoogleraar
vakgroepvoorzitter
Adres
Krijgslaan 281, S3
9000 Gent
Werkplaats
S3, 2de verdieping lokaal 008
Telefoon
09 264 44 23
Telefoon Secretariaat
09 264 44 21
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.