Modaliteiten thesisonderwerpen CoCoon

Voor alle aangeboden thesis onderwerpen geldt:

Mobiliteitsmogelijkheden : gezien de industriële relevantie van dunne film depositie en de bestaande contacten tussen de onderzoeksgroep en bedrijven/onderzoeksinstellingen die in dit domein actief zijn, kan er desgewenst en in onderling overleg getracht worden om een bedrijfsstage bij dit thesisonderwerp te definiëren, maar dit is uiteraard geen verplichting.

 

- Mogelijkheid tot opname in de Educatieve Master : Op dit moment is er geen expliciet educatief aspect voorzien. In geval van sterke interesse voor een specifiek onderwerp kan in onderling overleg worden bekeken of/hoe een educatief aspect in het thesisonderwerp ingepast kan worden.