Functionalisatie van Nanovezelmembranen

Groep: DRAFT

Promotor: Prof. Diederik Depla, Karen De Clerck

Begeleiding: Annelies Goethals

PROBLEEMSTELLING:
Nanovezels zijn vezels met een diameter kleiner dan 500 nm. De nanovezels zelf worden gecollecteerd onder de vorm van een non-woven. Deze non-wovens gebaseerd op nanovezels hebben zeer specifieke eigenschappen zoals een hoge porositeit, hoge absorptiecapaciteit, kleine poriën en een groot specifiek oppervlak. Hierdoor kunnen ze onder andere zeer goed gebruikt worden als filtermembraan voor waterzuivering.
Elektrospinnen is een proces om dergelijke vezels te produceren, en deze techniek wordt onder meer toegepast binnen de vakgroep Textiel. Om een goede pathogeenverwijdering en biofilmverwijdering te bekomen kunnen de nanovezelmembranen gefunctionaliseerd worden. Sputterdepositie is één van de technieken om na de productie van de nanovezels bijvoorbeeld TiO2 in dunne laagvorm aan te brengen.

Reactief magnetron sputteren is een depositietechniek om dunne lagen af te zetten. De laagdikte kan variëren van enkele nanometers tot micrometers. Deze techniek wordt op grote schaal toegepast in de vensterglasindustrie voor infrarood reflecterende multilagen. Maar ook op kleinere schaal wordt deze techniek veel toegepast. De techniek is gebaseerd op een magnetisch geassisteerde gasontlading. De ionen gevormd in het plasma bombarderen de kathode of target en atomen worden uit de target losgeslagen. Deze gesputterde atomen bewegen dan naar het substraat en condenseren tot een laag. Reactief magnetron sputteren laat toe om tal van metalen en verbindingen af te zetten.
2013DRAFT4.png
DOELSTELLING:
Het doel van deze thesis is het evalueren van sputterdepositie van TiO2 als functionalisatie-methode.
Het onderzoek focust op de depositie van TiO2 dunne lagen en het begrijpen van de invloed van de depositieomstandigheden op de laaggroei. Dit onderdeel van het onderzoek is gekoppeld aan de expertise van de onderzoeksgroep DRAFT.

De dunne lagen zullen ook afgezet worden op non-woven gebaseerd op nanovezels. De invloed van de functionalisatie op de structuur en filtratie-eigenschappen van het membraan zullen onderzocht worden. De gefunctionaliseerde nanovezelmembranen zullen gekarakteriseerd worden aan de hand van SEM-beelden, trekproeven, filtratie- en contacttesten. Door het opvolgen van de afbraak van methyleenblauw zal de activiteit van de titaniumdioxide bestudeerd worden. Dit onderdeel van het onderzoek is gekoppeld aan de expertise van de vakgroep Textiel.

De doelstelling van deze thesis is de sputterdepositie van dunne lagen van TiO2 op nanovezelmembranen en het begrijpen van de invloed op de filtratie-eigenschappen.
We zoeken een enthousiaste student(e) met zin voor experimenteel werk om een brugfunctie te vervullen tussen twee onderzoeksgebieden.
We geven jou, naast een plaats en bureau, een leuke omgeving om samen te werken met verschillende onderzoekers. Samen met je begeleider zullen zij voor voldoende ondersteuning zorgen.

Alle info gebundeld in een pdf-brochure.