Studie van magnetische nano lagen met gebroken inversie symmetrie

Groep: DyNaMat
Promotor: Prof. Bartel Van Waeyenberge
Begeleiding: Jonas De Clercq, Majhid Abes

Inlichtingen: tel. 09/264.43.42 of contacteer rechtstreeks een betrokken persoon (de contactgegevens opvragen door op de naam te klikken)

Trefwoorden: nano magnetisme, magnetische materialen, spintronica

Probleemstelling
Toekomstige computer technologieën zullen niet enkel meer gebaseerd zijn op de elektronische eigenschappen van materialen ook op de magnetische eigenschapen, i.e. de spin van de elektronen. In zulke ‘spintonic’ componenten wordt de richting van de spin gebruik om de data voor te stellen. Het basismateriaal hiervoor zijn magnetische dunne filmen. Wanneer deze lagen heel dun gemaakt worden (<10 nm) wordt de invloed van de interface met het substraat belangrijk. Dit effect kan nog versterkt worden als deze magnetische lagen boven op een materiaal met een hoge atoomgetal Z worden afgezet. Hierdoor kunnen een aantal nieuwe fenomenen zoals orthogonale anisotrope, chirale spin koppelingen en spin hall en Rashba effecten ontstaan, die uitgebuit kunnen worden om nieuwe functionaliteit in magnetische nano structuren te realiseren.

Doelstelling
Het doel van deze thesis is om dunne magnetische cobalt lagen af te zetten op bufferlagen van wolfraam, platina en tantalium. Daarna zullen deze lagen verder magnetisch gekarakteriseerd worden door middel van magneto optische metingen om hieruit de sterkte van de orthogonale anisotropie en de chirale interactie te bepalen.