Ballistische elektronen emissie microscopie in magnetische materialen

Groep: DyNaMat
Promotor: Prof. Bartel Van Waeyenberge
Begeleiding: Jonas De Clercq, Majhid Abes

Inlichtingen: tel. 09/264.43.42 of contacteer rechtstreeks een betrokken persoon (de contactgegevens opvragen door op de naam te klikken)

Trefwoorden: nano magnetisme, magnetische materialen, spintronica

Probleemstelling
Momenteel (lente 2015) wordt onze nieuwe onderzoeksinfrastructuur SPINAL in gebruik genomen. Dit toestel is voorzien van een geavanceerde rastermicroscoop voor het karak-teriseren van dunnen lagen op de nanometer schaal. Een unieke mogelijkheid van dit toestel is het uitvoeren van BEEM experimenten (Ballistic Electron Emission Microscopy), waarbij een STM tip gebruikt wordt om heel lokaal een stroom in een dunne laag te injecteren. Gezien de geleiding in magnetische materiaal spin afhankelijk is, kan deze techniek gebruikt worden om op de nanometer schaal de magnetische structuren te bestuderen.
Thesis 2015-2016 dynamat4

Doelstelling
De doelstelling van deze thesis is om met BEEM de magnetische domeinstructuur te onderzoek. Hiervoor zullen op een silicium substraat een magnetische dubbel laag afgezet moeten worden, waarna ze in de rastermicroscop onderzocht kunnen worden.