X-stralenabsorptiespectroscopie van zeldzame aarden in luminescente materialen

Groep: Lumilab

Promotor: Prof. Dirk Poelman

Begeleiding: Dr. Katleen Korthout

Inlichtingen: tel. 09/264.43.42 of contacteer rechtstreeks een betrokken persoon (de contact-gegevens opvragen door op de naam te klikken)

Projectbeschrijving

LEDs hebben de laatste jaren snel een groot deel van de verlichtingsmarkt veroverd. De ontwikkeling van LEDs voor verlichting is sterk afhankelijk van luminescente materialen die een deel van het (blauwe) licht van de LED moeten omzetten naar langere golflengten, om zo wit licht op te leveren. De lichtemissie van deze luminescente materialen steunt op zeldzame aarden (lanthaniden), die ingebouwd zijn in een anorganisch rooster. Voor het optimaliseren van deze complexe materialen is het belangrijk zo nauwkeurig mogelijk het gedrag van de zeldzame-aardionen tijdens de werking van de LED te kunnen beschrijven: op welke manier verandert de bindingstoestand van de ionen bij excitatie, blijven de ionen in dezelfde toestand als de temperatuur van de LED toeneemt, …? Het onderzoeken van de manier waarop deze zeldzame aarden in het rooster ingebouwd zijn, en hun gedrag bij excitatie en als functie van de temperatuur vormt de basis voor het onderzoek in dit thesisproject.

De lokale omringing van de lanthanide-ionen, de bindingsafstanden en hun valentietoestand in luminescente materialen kunnen worden onderzocht met X-stralenabsorptiespectroscopie (XAS). Dergelijke metingen gebeuren aan een synchrotron (ESRF – Grenoble of een ander Europees synchrotron); van de thesisstudent(e) wordt dan ook verwacht dat hij/zij aan dergelijke meetsessies deelneemt. Deze metingen kunnen worden aangevuld met foto- en radioluminescentiemetingen. Het onderzoek kadert in een lopend onderzoek en het Big Science project ‘synchrotronstraling’ van het FWO Vlaanderen.

ESRF Grenoble