Persbericht Yvan Saeys, Bert De Rybel: Connecting to adapt

(21-09-2020) Connecting to adapt: signals sent between the inner- and outermost cells of plants communicate soil nutrient availability

Zie persbericht in deze link voor een nieuwe paper van het lab van Yvan Saeys (WE02, VIB-IRC), gepubliceerd op 17/9
in Science, samenwerking met Bert De Rybel (WE09, VIB-PSB).

https://vib.be/news/connecting-adapt-signals-sent-between-inner-and-outermost-cells-plants-communicate-soil