Vacature assistent (100%)

(20-11-2019) Vacature voor assisterend academisch personeel (100%) in de vakgroep Toegepaste Wiskunde, Informatica en Statistiek.

U besteedt minimum 50% van uw opdracht aan wetenschappelijk onderzoek in het kader van de voorbereiding van een doctoraatsproefschrift, aansluitend bij één van de onderzoeksgroepen van de vakgroep.

U levert bijstand bij het onderwijs van de vakgroep, voornamelijk voor bachelorvakken wiskunde, informatica en statistiek.

U werkt mee aan de interne en externe dienstverlening van de vakgroep, de faculteit en de universiteit.

Bekijk de volledige vacature: Assisterend Academisch Personeel - 100% - Faculteit Wetenschappen - WE02 - Toegepaste Wiskunde, Informatica en Statistiek.