2 Vacatures: assistent en doctor-assistent

(24-03-2020) Verricht wetenschappelijk onderzoek. Lever bijstand bij het onderwijs.

Vacature assisterend academisch personeel

  • U besteedt minimum 50% van uw opdracht aan wetenschappelijk onderzoek in het kader van de voorbereiding van een doctoraatsproefschrift, aansluitend bij één van de onderzoeksgroepen in de vakgroep.
  • U levert bijstand bij het onderwijs van de vakgroep, voornamelijk voor bachelorvakken wiskunde, informatica of statistiek.
  • U werkt mee aan de interne en externe dienstverlening van de vakgroep, de faculteit en de universiteit.

Bekijk de volledige vacature

Doctor-assistent

  • U besteedt minimum 70% van uw opdracht aan wetenschappelijk onderzoek, aansluitend bij één van de onderzoeksgroepen in de vakgroep.
  • U werkt mee aan het onderwijs van de vakgroep, in het bijzonder het begeleiden van oefeningen en practica en het zelf verantwoordelijkheid nemen voor het doceren van wiskunde- of informaticacursussen in Nederlandstalige bacheloropleidingen.
  • U begeleidt studenten op masterniveau in het kader van oefeningen, stage en masterproef.
  • U begeleidt doctoraatsstudenten.
  • U werkt mee aan de interne en externe dienstverlening van de vakgroep, de faculteit en de universiteit.

Bekijk de volledige vacature