Courses

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

[Faculty of Psychology and Educational Sciences]

 • Algemene Psychologie (eerste jaar bachelor in de psychologie) (W. Duyck)
  [General Psychology (first year bachelor of psychology)]
 • Psychologie (eerste jaar bachelor in de pedagogische wetenschappen) (M. Brysbaert)
  [Psychology (first year bachelor of educational sciences)]
 • Grondslagen van de psychologie (eerste jaar bachelor in de psychologie) (M. Brysbaert)
  [Foundation of Psychology (first year bachelor of psychology)]
 • Psychologische functieleer I (eerste jaar bachelor in de psychologie) (D. Talsma)
  [Psychonomics I (first year bachelor of psychology)]
 • Psychologische functieleer II (tweede jaar bachelor in de psychologie) (D. Talsma)
  [Psychonomics I (second year bachelor of psychology)]
 • Topics in Experimental Psychology (derde jaar bachelor in de psychologie, afstudeerrichting theoretische en experimentele psychologie) (N. Böhler)
  [Topics in Experimental Psychology (third year bachelor of psychology, main subject: theoretical and experimental psychology)]
 • Cognitieve Psychologie I (eerste master in de psychologie, afstudeerrichting theoretische en experimentele psychologie) (S. Braem)
  [Cognitive Psychology I (first master of psychology, main subject: theoretical and experimental psychology)]
 • Cognitieve Psychologie III (tweede master in de psychologie, optie theoretische en experimentele psychologie) (S. Braem)
  [Cognitive Psychology III (second master of psychology, main subject: theoretical and experimental psychology)]
 • Paradigmata van de experimentele psychologie (derde jaar bachelor in de psychologie, afstudeerrichting theoretische en experimentele psychologie) (F. Verbruggen)
  [Paradigms of Experimental Psychology (third year bachelor of psychology, main subject: theoretical and experimental psychology)]
 • Instrumenten van de experimentele psychologie (derde jaar bachelor in de psychologie, afstudeerrichting theoretische en experimentele psychologie) (T. Verguts)
  [Instruments of Experimental Psychology (third year bachelor of psychology, main subject: theoretical and experimental psychology)]
 • Neuropsychologie (derde jaar bachelor in de psychologie) (W. Fias)
  [Neuropsychology (third year bachelor of psychology)]
 • Introduction to Neuroimaging (derde jaar bachelor in de psychologie, afstudeerrichting theoretische en experimentele psychologie) (R. Krebs)
  [Introduction to Neuroimaging (third year bachelor of psychology, main subject: theoretical and experimental psychology)]
 • Introduction to psycholinguistics (eerste master in de psychologie, afstudeerrichting theoretische en experimentele psychologie) (R. Hartsuiker)
  [Introduction to psycholinguistics (first master of psychology, main subject: theoretical and experimental psychology)]
 • Advances in psycholinguistics (tweede master in de psychologie, afstudeerrichting theoretische en experimentele psychologie) (R. Hartsuiker)
  [Advances in psycholinguistics (second master of psychology, main subject: theoretical and experimental psychology)]
 • Cognitieve neurowetenschap (eerste master in de psychologie, afstudeerrichting theoretische en experimentele psychologie) (W. Fias)
  [Cognitive Neurosciences (first master of psychology, main subject: theoretical and experimental psychology)]
 • Modellering van cognitieve processen (eerste master in de psychologie, afstudeerrichting theoretische en experimentele psychologie) (T. Verguts)
  [Modelling of Cognitive Processes (first master of psychology, main subject: theoretical and experimental psychology)]
 • Experimenteel-psychologisch onderzoek (eerste master in de psychologie, afstudeerrichting theoretische en experimentele psychologie) (T. Verguts)
  [Research Project Experimental Psychology (first master of psychology, main subject: theoretical and experimental psychology)]
 • Neuropsychologische diagnostiek (eerste master in de psychologie, afstudeerrichting theoretische en experimentele psychologie) (G. Vingerhoets)
  [Neuropsychological Diagnostics (first master of psychology, main subject: theoretical and experimental psychology)]
 • [Research Project Neuroscience (first master of psychology, main subject: theoretical and experimental psychology)] (N. Böhler)
 • Onderzoeksstage (tweede master in de psychologie, optie theoretische en experimentele psychologie) (R. Hartsuiker)
  [Research Internship (second master of psychology, main subject: theoretical and experimental psychology)]

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

[Faculty of Arts and Philosophy]

 • Inleiding tot de psychologie (eerste jaar bachelor in de moraalwetenschappen) (W. Notebaert)
  [Introduction to Psychology (first year bachelor of moral sciences)]
 • Inleiding tot de psychologie (eerste jaar bachelor in de wijsbegeerte) (W. Notebaert)
  [Introduction to Psychology (first year bachelor of philosophy)]

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

[Faculty of Medicine and Health Sciences]

 • Beginselen van psychologie (eerste jaar bachelor of science in de logopedische en audiologische wetenschappen) (R. Hartsuiker)
  [Principles of Psychology (first year bachelor of science in logopaedic and audiological sciences)]
 • Neuropsychologie (tweede jaar bachelor of science in de logopedische wetenschappen) (G. Vingerhoets)
  [Neuropsychology (second year bachelor of science in logopaedic sciences)]

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

[Faculty of Political and Social Sciences]

 • Algemene Psychologie (eerste jaar bachelor in de sociologie) (W. Notebaert)
  [General psychology (first year bachelor of sociology)]