Franky D'Oosterlink

Franky d'Oosterlinck
Franky d'Oosterlinck
Selected publications

Sel, K. & D’Oosterlinck, F. (2013). De Pauzeknop. Time-out voor jongeren. Lannoo Campus.

D’Oosterlinck, F., Goethals, I., Broekaert, E., Schuyten, G. & De Maeyer, J. (2008). Implementation and Effect of Life Space Crisis Intervention in Special Schools with Residential Treatment for Students with Emotional and Behavioural Disorders EBD. Psychiatric Quarterly, 79(1), 65-79.

D’Oosterlinck, F., Broekaert, E., De Wilde, J., Bockaert, L.F. & Goethals, I. (2006). Characteristics and Profile of Boys and Girls with Emotional and Behavioural Disorders in Flanders Mental Health Institutes: A Quantitative Study. Child: Care, Health and Development, 32(2), 213-224.

D’Oosterlinck, F. (2006). Life Space Crisis Intervention (LSCI) in Oost-Vlaanderen. In L. Lacombe, R. Loosveldt & L. Van der Vorst (Eds.) Grenzen. Begripvolle grenzen en grenzen aan begrip. (pp.113-126) IPSOC - Bijscholing. Drukkerij Lammens & Maes.

Broekaert, E., Cappelle, B., Maes, M., Farricelli, M., De Mulder, D., Verstraeten, C., D’Oosterlinck, F. & Thienpont, W. (2005). Personen met gedragsstoornissen. In Broekaert, E. (Ed.) Handboek Bijzondere Orthope¬dagogiek (pp. 399-) (zevende, herziene druk). Leuven/Apeldoorn: Garant.

D’Oosterlinck, F. (2005). Kinderen in conflict op school. Een vraag naar inclusie of exclusie. In VLOR Onderwijskansen voor jongeren met gedrags- en emotionele problemen. Een verkenning. (pp.177-189). Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

Broekaert, E., D’Oosterlinck, F., Van Hove, G. & Bayliss, P. (2004). The search for an Integrated Paradigm of Care Models for People with Handicaps, Disabilities and Behavioural Disorders at the Department of Orthopedagogy of Ghent University. Education and Training in Developmental Disabilities, 39(3), 206-216.

D’Oosterlinck, F., & Broekaert, E. (2003). Integrating School-Based and Therapeutic Conflict Management Models in Schools. Journal of School Health, 73(6), 222-225.

Broekaert, E. & D’Oosterlinck, F. (2000). Holisme en Orthopedagogiek. In F. Simon (Ed.), Liber Amoricum Karel De Clerck (pp. 11-19). Gent: CSHP.

An overview of all publications can be found here.

Contact

Postal address:
Henri Dunantlaan 2
B-9000 Gent

Visiting address:
Begijnhoflaan 464
B-9000 Gent

Tel: ..32 (0)9 331 03 08
Fax: ..32 (0)9 331 03 15
Email: Franky.Doosterlinck@UGent.be