Jan Naert

Jan Naert
Jan Naert
Selected publications

Debruyne, P. & Naert, J. (2012) 'Zien, oordelen, handelen': kansen voor een kritisch-pedagogisch jeugdwerk in een globale wereld. In Coussée, F. & Bradt, L. (red.) Jeugdwerk en sociale uitsluiting.

Handvaten voor een emanciperend jeugdbeleid. Acco Leuven/Den Haag. p. 161-171.

Amezghal, L. & Naert, J. (2011) Over maatschappelijk kwetsbare jeugd en de onbruikbare jeugdhulpverlening. In Coussée, F. & Mathijssen, C. (red.) Uit de marge van het jeugdbeleid: werken met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Acco Leuven/Den Haag. p. 95 - 107.

An overview of all publications can be found here.

Contact

Postal adress:
Henri Dunantlaan 2
B-9000 Gent

Visiting address:
Begijnhoflaan 464
B-9000 Gent

Tel: ..32 (0)9 331 03 06
Fax: ..32 (0)9 331 03 15
Email: J.Naert@Ugent.be