FlavoReduc

flavoreduc logoHet FLAVOREDUC project bekijkt verschillende methodes om grondsmaak te voorkomen en te elimineren in vis die wordt gekweekt in recirculatie aquacultuursystemen (RAS). Deze grondsmaak wordt veroorzaakt door een grote groep bacteriën die alom aanwezig zijn in de bodem maar ook in visvijvers en RAS-systemen. Voor tot nog toe onbekende redenen, produceren ze twee vluchtige verbindingen, geosmine en 2-methylisoborneol (2-MIB), die aan de kweekproducten de typische grondsmaak meegeven. Het is een wereldwijd probleem waarvoor de aquacultuursector al jaren een oplossing zoekt.

Doelstellingen

  • Reductie van geosmine en 2-MIB on-site in RAS door zowel brongericht als remediërend te werken op verschillende locaties binnen het RAS
  • Reductie van grondsmaakproductie in het RAS en in de afzwembekkens zal leiden tot een meer duurzaam en economisch meer rendabel proces

 

Project infographic
Project infographic

Specifieke doelstellingen

  1. Het FLAVOREDUC-project organiseert een grensoverschrijdende hechte samenwerking tussen verschillende instellingen en de industrie om het grondsmaakprobleem aan te pakken in Vlaanderen en Nederland. Een datamanagementplan wordt ontwikkeld om alle partners van het project op de hoogte te houden van de state-of-the-art technologieën en onderzoek betreffende de grondsmaakproblematiek.
  2. Onderzoek toont aan dat grondsmaak geproduceerd wordt door bacteriële populaties aanwezig in de biofilm in verschillende delen van het RAS. Een belangrijk onderdeel van een RAS systeem is de biofilter waar nitrificatie plaatsgrijpt door biofilm-vormende bacteriën. Dit verklaart waarom biofilters een belangrijke bron van grondsmaak kunnen zijn. Onderzoek zal gebeuren naar behandelingen die als preventieve maatregel de groei van grondsmaakproduceerders via verschillende strategieën zullen remmen. Tegelijkertijd wordt de impact van deze behandelingen op de microbiële gemeenschap gevolgd door mogelijke verschuivingen van de gemeenschap en de aanwezigheid van het “geosmine-gen” in kaart te brengen.
  3. Gebruik makend van pilootschaal RAS en afzweminfrastructuur (WUR) wordt een strategie uitgedacht voor optimalisatie van het afzwemmen. Door de vis actief te laten zwemmen in stromend water kan mogelijks een snellere uitscheiding van grondsmaak bekomen worden. Door de lage organische belasting in de afzwemtanks, worden tevens alternatieve remediërende strategieën bedacht om de grondsmaakproductie door biofilms in de afzweminfrastructuur tegen te gaan.
  4. Het project gaat ook enkele analytische uitdagingen aan. Grondsmaakmoleculen kunnen door de mens gedetecteerd worden in uiterst lage concentraties, ca. 5-10 ng/L. Betrouwbare opmetingen van dergelijke concentraties zijn niet evident. Verschillende projectpartners hebben evenwel analytische methodes ontwikkeld die lage concentraties aan geosmine en 2-MIB kunnen opmeten in verschillende matrices zoals water, visfilet en viseieren.
    Daarnaast gebeurt de evaluatie door de effecten op de microbiële gemeenschap te evalueren aan de hand van up-to-date moleculaire methodes. Een relatie zal worden gelegd tussen de chemische waterparameters (met in de eerste plaats de concentraties aan grondsmaakmoleculen) en de dynamiek van zowel de samenstelling van de microbiële gemeenschap als genfuncties betrokken in grondsmaakmoleculebiosynthese om het oorzakelijk verband effectief aan te tonen.

 Looptijd

Duur project : 1 september 2018 – 28 februari 2022

Financiering en projectpartners

 Parnter logo's

Samenwerking

WUR logoHet project is een samenwerking tussen de kennisinstellingen Universiteit Gent (UGent), Instituut voor Landbouw, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en Katholieke Universiteit Leuven (KUL) en 3 private partners Kingfish Zeeland (Nederland), INVE en AQUA BIO, hierbij gesteund door de Nederlandse onderzoeksgroep Wageningen University & Research (WUR). Dit multidisciplinaire en internationale project streeft een hechte samenwerking na tussen Belgische en Nederlandse partners die elk heel wat expertise hebben opgebouwd rond de grondsmaakproblematiek. Dankzij de actieve deelname van de bedrijven zullen de aangeboden oplossingen praktijkgericht zijn.

Meer info

Contact