Civil society, social work and solidarity

The role of social work in supporting ger residents in the development of aspirations to belong to the Mongolian society

Description: Het doel van dit onderzoek is om kennis te verzamelen over de coping strategieën van mensen die in armoede leven na hun migratie van landelijk Mongolië naar de Mongoolse hoofdstad Ulaanbaatar. De twee centrale concepten (1) sense of belonging en (2) aspirations worden hiervoor gebruikt. Dit onderzoek maakt gebruik van kwalitatieve onderzoeksmethodes om de complexe situatie van ger inwoners beter te begrijpen. Meer specfiek wordt gebruikt gemaakt van ethnografisch onderzoek in een ger-buurt, retrospectieve biografische interviews met migranten families en semi-gestructureerde interviews met sociaal werkers, unit leiders, welzijnsambetnaren en lokale administratieve ambtenaren.
Promoter(s): Griet Roets, Ine Lietaert
Researcher(s): Terbish Bayartsetseg
Department / Research group: Department of Social Work and Social Pedagogy
Faculty: Faculty of Psychology and Educational Sciences